Die Cilliers-Stamboom
Charles Marais en Anne de RruelleMan Charles MARAIS [232] 1

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 232
    Huwelik: - [MRIN:81]
Vrou Anne DE RRUELLE [233] 2

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 233Kinders
1 V Anna MARAIS [116] 3

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 11 Jan 1765 - De Kykuit, Daljosafat, Paarl 6
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 116
      Gade: Jan CILLIERS [46] (Ca. 1702-Ca. 1755) 7 8
      Huw: 5 Des 1728 - Paarl, Drakenstein, Kaap [MRIN:15] 9 10
      Gade: Gabriel ROSSOUW [616] (      -      )
      Huw: [MRIN:304]. (Death of one spouse)
Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Sterftenotas vir Kind: Anna MARAIS [116]

(Met erkenning aan Marianna Olivier na aanleiding van artikel in die Hugenote Bulletin 36 van 1999, onder die titel van Die B-geslag van die Cellier-familie

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers

SK : MOOFC 6/1, vol 1-bl 32


Algemene Notas vir Kind Anna MARAIS [116]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers
11


Johannes Jacobus Smit en Anna Elizabeth de WitMan Johannes Jacobus SMIT [814]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 814
    Huwelik: - [MRIN:232]
Vrou Anna Elizabeth DE WIT [815]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 815Kinders
1 V Anna Elizabeth Johanna SMIT [813]

     Gebore: Ca. 1820
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 813
      Gade: Jan Sebastiaan CELLIERS [812] (1814-      )
      Huw: 14 Mei 1837 - Swellendam [MRIN:231]
Algemene Notas (Man)

SAG1 bl 567


Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 567


Geboortenotas vir Kind: Anna Elizabeth Johanna SMIT [813]

SAG1 bl 567


Algemene Notas vir Kind Anna Elizabeth Johanna SMIT [813]

SAG1 bl 567


James Bowmaker Dodds en Elsabe John KerrMan James Bowmaker DODDS [893]

     Gebore: Ca. 1823
     Gedoop: 
    Oorlede: 16 Jun 1855 - Swellendam
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 893
    Huwelik: 15 Des 1845 - Swellendam [MRIN:347]
Vrou Elsabe John KERR [894]

     Gebore: Ca. 1822
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 894Kinders
1 M William DODDS [892]

     Gebore: 23 Okt 1846
     Gedoop: 29 Nov 1846 - Swellendam
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 892
      Gade: Maria Magdalena CELLIERS [891] (1842-      )
      Huw: 12 Nov 1867 - Robertson [MRIN:346]
Geboortenotas (Man)

SAG2 bl 95


Doopnotas (Man)

SAG2 bl 95


Algemene Notas (Man)

SAG2 bl 95

Hy is die stamvader van die Dodds-afstammeline in Suid-Afrika


Algemene Notas (Vrou)

SAG2 bl 95


Geboortenotas vir Kind: William DODDS [892]

SAG2 bl 95


Doopnotas vir Kind: William DODDS [892]

SAG2 bl 95


Algemene Notas vir Kind William DODDS [892]

SAG2 bl 95

Hy was 'n winkelier op Robertson


Gerhardus Scholtz en Christina Elizabeth Du BuisMan Gerhardus SCHOLTZ [1384] 12 13 14

     Alias: Gerrit Scholtz, Gerrit
     Gebore: Voor 17 Mar 1765
     Gedoop: 
    Oorlede: 14 Des 1837 - Cape Town
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1384


     Vader: Jan Joachim SCHOLTZ [1385] (1730-1804) 12 15 16 17 18 19 20
     Moeder: Catharina Elizabeth VAN WYK [1397] (Voor 1730-1777) 15 20 21


    Huwelik: 15 Jul 1789 - Stellenbosch [MRIN:496]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Beroep - Burgher

ē ID No. - C-3

ē Doop, 17 Mar 1765 - Tulbagh
Vrou Christina Elizabeth DU BUIS [5824] 22

     Gebore: Voor 11 Feb 1755
     Gedoop: 
    Oorlede: 5 Des 1842 - Paardeberg, Stellenbosch
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1430

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē Doop, 11 Feb 1759Kinders

Algemene Notas (Man)

Die naam Gerrit kom van sy grootvader aan moederskant nl. Gerrit van Wyk. Blykbaar was hy in die omgang as Gert bekend en so word sy naam aangegee op sy sterfkennis. Nege jaar later op sy vrou se sterfkennis word sy naam aangegee as Gerhardus.

In 1795 het die V.O.C. die oosgrens van die Kaap verskuif na die Boesmansrivier, ín boloop van die Groot Visrivier en in 1778 het die Kompanjie, op versoek van veldkornet van Jaarsveld en andere toegestem dat ín kerk en dorp aangelÍ kon word en te voorsien in die behoeftes van die inwoners van die omgewing en aldus het die dorp Graaff-Reinet ontstaan. In 1781 het die eerste grensoorlog op die oosgrens uitgebreek en daarna het die Kompanjie besluit om die oosgrens vorentoe te verskuif en om langs die Visrivier te wees. Die trek van die veeboere ooswaarts was toe in volle gang.

Waar Gerrit en sy gade hulle gevestig het net na hul huwelik in 1787 kon nog nie duidelik vasgestel word nie. Waarskynlik is hulle aanvanklik in die Bokkeveld waar hy groot geword het. In 1791 is ín opname gemaak van die burgers wat hulle in die nuwe streke op die oosgrens bevind het en sy naam kom op die lys (KAB, G.R. 14/112). Tussen die jare 1789 en 1791 moes hulle na die oosgrens verhuis het.

In 1792 word vermeld dat hy woonagtig was op die plaas "Klipfontein gelegen aan die Bosjesmans Rivier" (KAB, G.R. 14/27. 1792). In 1795 laat hulle ín kind doop te Stellenbosch en in die doopregister word aangeteken dat hy woonagtig was in die distrik van Graaff-Reinet.

In 1819 word hy en sy vrou genoem as getuies by die doop van die tweeling seuns van ín broerskind van hom, nl. Joachim (b2c7d1). Een van die tweeling ontvang ín saamgestelde naam waarin die naam van Gerrit ook voorkom. Teen hierdie tyd moes hy hom egter, alreeds in Kaapstad gaan vestig het want een van sy kinders het alreeds in 1811 in Kaapstad in die huwelik getree. Hy het vir ín geruime tyd in Kaapstad gewoon want hy is eers in 1837 daar oorlede. Hy moes redelik welgesteld gewees het want in Kaapstad was hy "rustend" en moes gelewe het uit inkomstes wat hy op beleggings verkry het. Sy adres word aangegee as Boomstraat en sy dogters is ook vanuit die huis in Boomstraat getroud.

Hy is op 14 Desember 1837 in Kaapstad oorlede, hy was toe 72 jaar oud op sy sterfkennis word sy beroep aangegee as "gentleman".


Anna Maria du PlessisMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Anna Maria DU PLESSIS [692]

     Gebore: 21 Jun 1973
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 692


     Vader: Hendrik Wilhelm Jacobus DU PLESSIS [686] (1947-      )
     Moeder: Hildagard Elizabeth MELDAU [687] (1947-      )

Kinders

Algemene Notas (Vrou)

Inligting verkry van haar broer, Wynand du Plessis


Armand Wynand du PlessisMan Armand Wynand DU PLESSIS [17]
     Gebore: 31 Okt 1999 - Bellville
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 17


     Vader: Wynand Louw DU PLESSIS [11] (1970-      )
     Moeder: Wilhelmina Jacoba "Willemien" CILLIERS [7] (1971-      ) 23


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Johannes Jacobus Moller en Elizabeth Hendrika du PlessisMan Johannes Jacobus MOLLER [731]

     Gebore: 9 Jul 1777
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 731
    Huwelik: - [MRIN:192]
Vrou Elizabeth Hendrika DU PLESSIS [732]

     Gebore: 1 Jul 1792
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 732Kinders
1 V Hester Johanna Moller [730]

     Gebore: 18 Des 1819 - Breede Rivier, Tulbagh
     Gedoop: 2 Jan 1820 - Tulbagh
    Oorlede: 19 Jun 1884 - Plaas Rietfontein, Koue Bokkeveld, distrik Ceres
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 730
      Gade: Carel Petrus VAN DER MERWE [726] (1807-1886) 24
      Huw: 10 Nov 1850 [MRIN:191]
Geboortenotas (Man)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Algemene Notas (Man)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Geboortenotas (Vrou)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Algemene Notas (Vrou)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Geboortenotas vir Kind: Hester Johanna Moller [730]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Doopnotas vir Kind: Hester Johanna Moller [730]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Sterftenotas vir Kind: Hester Johanna Moller [730]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Algemene Notas vir Kind Hester Johanna Moller [730]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 5


Heinrich du PlessisMan Heinrich DU PLESSIS [18]
     Gebore: 28 Jan 2002 - Bellville
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 18


     Vader: Wynand Louw DU PLESSIS [11] (1970-      )
     Moeder: Wilhelmina Jacoba "Willemien" CILLIERS [7] (1971-      ) 23


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Hendrik Wilhelm "Wilhelm" du PlessisMan Hendrik Wilhelm "Wilhelm" DU PLESSIS [16]
     Gebore: 11 Feb 1997 - Bellville
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 16


     Vader: Wynand Louw DU PLESSIS [11] (1970-      )
     Moeder: Wilhelmina Jacoba "Willemien" CILLIERS [7] (1971-      ) 23


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Hendrik Wilhelm Jacobus du Plessis en Hildagard Elizabeth MeldauMan Hendrik Wilhelm Jacobus DU PLESSIS [686]
     Gebore: 17 Okt 1947
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 686


     Vader: Wynand Louw DU PLESSIS [688] (1907-2001)
     Moeder: Anna Magelena Magrita Maria KOTZE [690] (1919-2001)


    Huwelik: 1 Mar 1969 - Kaapstad [MRIN:108]
Vrou Hildagard Elizabeth MELDAU [687]
     Gebore: 16 Des 1947
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 687


     Vader: Heinz MELDAU [691] (      -      )
     Moeder: Johanna Stofilina LOURENS [689] (1929-1970)

Kinders
1 M Wynand Louw DU PLESSIS [11]
     Gebore: 31 Okt 1970
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1156
      Gade: Wilhelmina Jacoba "Willemien" CILLIERS [7] (1971-      ) 23
      Huw: 4 Mar 1995 - Pretoria [MRIN:5]2 V Anna Maria DU PLESSIS [692]

     Gebore: 21 Jun 1973
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 692
Algemene Notas (Man)

Inligting verkry van Hendrik W J du plessis self


Algemene Notas (Vrou)

Inligting verkry van haarslef.


Notas (Huwelik)

Inligting verkry van Hendrik Wilhelm Jacobus du Plessis self.


Algemene Notas vir Kind Anna Maria DU PLESSIS [692]

Inligting verkry van haar broer, Wynand du Plessis
Bronne


1 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, Bl. 257 en 533. Verwys. Datum: 28 Jun 2008

2 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, Bl.527 en 533.

3 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van GarbriŽl Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

4 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van GarbriŽl Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

5 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van GarbriŽl Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

6 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van GarbriŽl Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

7 Suid-Afrikaanse Gesolagregisters, J. A.Heese en R. T. J. lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 1 A-C (R.G. N 1986, Pretoria, Instituut vir Geskiedenisnavorsing, Afdeling Genealogiese Navorsing. In 1998 oorgedra na die Genealogiese Instituut vir Genealogiese Navorsing, Banhoekweg 15, Stellenbosch. Gedruk deur Protea Boekehuis, Pretoria 1999.
ISBN 0-620-23962-X) Aangetek. Datum: 5 Sep 2008 ID: 46, SAG Deel 1 A-C bladsy 563. Verwys. Datum: 5 Sep 2008 Verwys.-ID: b2

8 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families Aangetek. Datum: 26 Okt 2008 ID: 46, Bl.135. Verwys. Datum: 9 Jul 2008

9 Huweliksregister NG Kerk, NG Kerk Kaapland, Huweliksregister NG Kerk Aangetek. Datum: 9 Jul 2008, G3/5/la-bl.13. Verwys. Datum: 9 Jul 2008

10 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van GarbriŽl Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

11 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van GarbriŽl Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

12 International Genealogical Index, South Africa, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, International Genealogical Index, South Africa.

13 Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, DN No. 2557/1837.

14 South African Genealogies Vol 1 A - C, Heese, J.A. and Lombard, R.T.J, South African Genealogies Vol 1 A - C (HSRC, Pretoria, 1999), pg 523. Bewaarplek: Katalogusnommer:ISBN 0 620 23962 X.

15 1 - eSAGI - V5.08, Rinken, Lucas, 1 - eSAGI - V5.08.

16 Genealogies of Old South African Families Vol 1 A - M, de Villiers, C.C. & Pama C, Genealogies of Old South African Families Vol 1 A - M (A.A. Balkema / Cape Town / Rotterdam, 1981), pg 280.

17 Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, DN No. 6/2.

18 South African Genealogies Vol 16 Wa - Wy, Heese, J.A. (ed. GISA), South African Genealogies Vol 16 Wa - Wy (Stellenbosch, GISA, 2008), pg 514. Bewaarplek: Katalogusnommer:ISBN 10: 0-7972-1176-4.

19 South African Genealogies Vol 3 H - I, Heese, J.A. and Lombard, R.T.J, South African Genealogies Vol 3 H - I (HSRC, Pretoria, 1992), pg 52. Bewaarplek: Katalogusnommer:ISBN 0 7969 1452 7.

20 van Wyk CD, van Wyk CD.

21 Genealogies of Old South African Families Vol 2 N - Z, de Villiers, C.C. & Pama C, Genealogies of Old South African Families Vol 2 N - Z (A.A. Balkema / Cape Town / Rotterdam, 1981), pg 1154.

22 Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, DN No. 5815/1842.

23 Gebortesertifikaat, Departement van Binnelandse Sake, Verkorte Geboortesertiikaat (28 Des 1971) Aangetek. Datum: 30 Okt 200 ID: 7, 1624/71. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 30 Okt 2008 Verwys.-ID: 7

24 Die Van der Merwe Stamboek, Janet Melville, Die Van der Merwe Stamboek Aangetek. Datum: 13 Sep 2010, Bl 536. Verwys. Datum: 13 Sep 2010

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia