Die Cilliers-Stamboom
Gabriel ROSSOUWMan Gabriel ROSSOUW [185]

     Gebore: 
     Gedoop: 20 Feb 1725
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 185


     Vader: Jan CILLIERS [46] (Ca. 1702-Ca. 1755) 1 2
     Moeder: Anna MARAIS [116] (      -1765) 3


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Seun van Anna Marais, weduwee van Gabriel Rossouw


Gabriel ROSSOUWMan Gabriel ROSSOUW [617]

     Gebore: 
     Gedoop: 20 Feb 1724 - Drakenstein (Paarl)
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 617


     Vader: Gabriel ROSSOUW [616] (      -      )
     Moeder: Anna MARAIS [116] (      -1765) 3


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732

Doopregister : 3/3/1-bl 63


Pieter ROSSOUWMan Pieter ROSSOUW [186]

     Gebore: 
     Gedoop: 22 Apr 1725
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 186


     Vader: Jan CILLIERS [46] (Ca. 1702-Ca. 1755) 1 2
     Moeder: Anna MARAIS [116] (      -1765) 3


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Seun van Anna Marais, weduwee van Gabriel Rossouw


Carli SchnetlerMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Carli SCHNETLER [14]
     Gebore: 29 Jun 2001 - Pretoria
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 14


     Vader: Werner SCHNETLER [12] (1972-      )
     Moeder: Catharina Elizabeth "Riëth" CILLIERS [6] (1973-      )

Kinders


Hein SchnetlerMan Hein SCHNETLER [1306]
     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1306


     Vader: Charles SCHNETLER [125] (      -      )
     Moeder: Aretha PRETORIUS [126] (      -      )


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Lisa SchnetlerMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Lisa SCHNETLER [13]
     Gebore: 23 Okt 1999 - Pretoria
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 13


     Vader: Werner SCHNETLER [12] (1972-      )
     Moeder: Catharina Elizabeth "Riëth" CILLIERS [6] (1973-      )

Kinders


Marené SchnetlerMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Marené SCHNETLER [1307]
     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1307


     Vader: Charles SCHNETLER [125] (      -      )
     Moeder: Aretha PRETORIUS [126] (      -      )

Kinders


Catharina Francina ScholtzMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Catharina Francina SCHOLTZ [1394] 4 5

     Gebore: Voor 6 Mar 1757
     Gedoop: 
    Oorlede: 17 Jun 1761 - Tulbagh
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1394


     Vader: Jan Joachim SCHOLTZ [1385] (1730-1804) 4 5 6 7 8 9 10
     Moeder: Catharina Elizabeth VAN WYK [1397] (Voor 1730-1777) 4 10 11Aangetekende gebeure in haar lewe is:
• Doop, 6 Mar 1757 - TulbaghKinders


Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ en Catharina Elizabeth SnydersMan Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ [602]

     Gebore: Voor 11 Des 1801 - distr. Beaufort-Wes
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 602
    Huwelik: - [MRIN:146]
Vrou Catharina Elizabeth SNYDERS [603]

     Gebore: 7 Des 1800 - Beaufort-Wes
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 603Kinders
1 M Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ [599]

     Gebore: 4 Mar 1828 - distrik Beaufort-Wes
     Gedoop: 16 Nov 1828 - Beafort-Wes, Kaap-Provinsie, Suid-Afrika
    Oorlede: 24 Feb 1897 - Barkley-Wes, dist Gordonia
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 599
Geboortenotas (Man)

Inligting bekom by Petrus van der Westhuizen van Groot Brittanje


Geboortenotas (Vrou)

Inligting bekom by Petrus van der Westhuizen van Groot Brittanje


Geboortenotas vir Kind: Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ [599]

Inligting bekom by Petrus van der Westhuizen van Groot Brittanje


Sterftenotas vir Kind: Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ [599]

Inligting bekom by Petrus van der Westhuizen van Groot Brittanje


Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZMan Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ [599]

     Gebore: 4 Mar 1828 - distrik Beaufort-Wes
     Gedoop: 16 Nov 1828 - Beafort-Wes, Kaap-Provinsie, Suid-Afrika
    Oorlede: 24 Feb 1897 - Barkley-Wes, dist Gordonia
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 599


     Vader: Daniel Johannes Jacobus SCHOLTZ [602] (Voor 1801-      )
     Moeder: Catharina Elizabeth SNYDERS [603] (1800-      )


    Huwelik: - [MRIN:144]
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders
1 V Johanna Magdalena SCHOLTZ [156]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 156
      Gade: Petrus Jacobus VAN DER WESTHUIZEN [155] (Ca. 1852-      )
      Huw: [MRIN:55]
Geboortenotas (Man)

Inligting bekom by Petrus van der Westhuizen van Groot Brittanje


Sterftenotas (Man)

Inligting bekom by Petrus van der Westhuizen van Groot Brittanje
Bronne


1 Suid-Afrikaanse Gesolagregisters, J. A.Heese en R. T. J. lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 1 A-C (R.G. N 1986, Pretoria, Instituut vir Geskiedenisnavorsing, Afdeling Genealogiese Navorsing. In 1998 oorgedra na die Genealogiese Instituut vir Genealogiese Navorsing, Banhoekweg 15, Stellenbosch. Gedruk deur Protea Boekehuis, Pretoria 1999.
ISBN 0-620-23962-X) Aangetek. Datum: 5 Sep 2008 ID: 46, SAG Deel 1 A-C bladsy 563. Verwys. Datum: 5 Sep 2008 Verwys.-ID: b2

2 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families Aangetek. Datum: 26 Okt 2008 ID: 46, Bl.135. Verwys. Datum: 9 Jul 2008

3 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van Garbriël Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

4 1 - eSAGI - V5.08, Rinken, Lucas, 1 - eSAGI - V5.08.

5 International Genealogical Index, South Africa, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, International Genealogical Index, South Africa.

6 Genealogies of Old South African Families Vol 1 A - M, de Villiers, C.C. & Pama C, Genealogies of Old South African Families Vol 1 A - M (A.A. Balkema / Cape Town / Rotterdam, 1981), pg 280.

7 Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, Masters Office and Orphan Chamber, Cape Town
, DN No. 6/2.

8 South African Genealogies Vol 16 Wa - Wy, Heese, J.A. (ed. GISA), South African Genealogies Vol 16 Wa - Wy (Stellenbosch, GISA, 2008), pg 514. Bewaarplek: Katalogusnommer:ISBN 10: 0-7972-1176-4.

9 South African Genealogies Vol 3 H - I, Heese, J.A. and Lombard, R.T.J, South African Genealogies Vol 3 H - I (HSRC, Pretoria, 1992), pg 52. Bewaarplek: Katalogusnommer:ISBN 0 7969 1452 7.

10 van Wyk CD, van Wyk CD.

11 Genealogies of Old South African Families Vol 2 N - Z, de Villiers, C.C. & Pama C, Genealogies of Old South African Families Vol 2 N - Z (A.A. Balkema / Cape Town / Rotterdam, 1981), pg 1154.

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia