Die Cilliers-Stamboom
Anna Maria Petronella CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Anna Maria Petronella CILLIERS [565] 1

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 565


     Vader: Jan DaniŽl CILLIERS [556] (1816-1887) 2
     Moeder: Anna Maria Susanna ROSSOUW [557] (      -      ) 3

Kinders

Algemene Notas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Thomas William Rouse en Anna Susanna CilliersMan Thomas William ROUSE [936]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 936
    Huwelik: 13 Apr 1822 - Riversdal, Kaap [MRIN:361]
Vrou Anna Susanna CILLIERS [935]

     Gebore: 21 Apr 1821
     Gedoop: 13 Apr 1822 - Worcester, Weskaap, Suid-Afrika
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 935


     Vader: Abraham GabriŽl CILLIERS [911] (1790-      )
     Moeder: Cornelia Fredrika VAN ZYL [912] (      -      )

Kinders

Algemene Notas (Man)

SAG1 bl 568


Geboortenotas (Vrou)

SAG1 bl 568


Doopnotas (Vrou)

SAG1 bl 568


Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 568


Anna Susanna CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Anna Susanna CILLIERS [913]

     Gebore: 
     Gedoop: 18 Sep 1793
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 913


     Vader: Josua Pieter CILLIERS [362] (Ca. 1756-      ) 4
     Moeder: Martha VAN DEN BERG [909] (      -      )

Kinders

Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 568


Anna Susanna CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Anna Susanna CILLIERS [941]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 941


     Vader: Abraham Gabriel Hendrik CILLIERS [939] (      -1889)
     Moeder: Elizabeth Christina HAASBROEK [940] (      -      )

Kinders

Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 568


Anna Susanna CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Anna Susanna CILLIERS [266]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 266


     Vader: Alexander Jacobus Johannes "Alk" CILLIERS [52] (1875-      )
     Moeder: Anna Susanna VAN ZYL [252] (1874-1899)

Kinders


Arno CilliersMan Arno CILLIERS [129]

     Gebore: 25 Apr 1972
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 129


     Vader: Jan Arnoldus CILLIERS [127] (1946-      )
     Moeder: Julia NN [1308] (      -      )


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Geboortenotas (Man)

Inligting verskaf deur vader, Jan Arnoldus Cilliers


Algemene Notas (Man)

Inligting verkry by vader, Jan Arnoldus Cilliers


Barend Frederick "BÍrend" Cilliers en Aletta Elizabeth EngelbrechtMan Barend Frederick "BÍrend" CILLIERS [59]
     Gebore: 7 Mar 1891
     Gedoop: 12 Apr 1891 - Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika 5
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 59


     Vader: Christiaan Johannes CILLIERS [35] (1850-1929) 6 7 8
     Moeder: Maria Margaretha Magdalena HEYNS [36] (1857-1940)


    Huwelik: - [MRIN:373]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Ouers- Leelyksdam
Vrou Aletta Elizabeth ENGELBRECHT [971]
     Gebore: 6 Mar 1891
     Gedoop: 
    Oorlede: 13 Mei 1988
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 971Kinders

Doopnotas (Man)

Bron: Doopregister, NG Kerk, Griekwastad RA4/77 bl. 1640


Algemene Notas (Man)

Bron: Jan Engelbrecht, http://www.myheritage.com/site-family-tree-11353441/jan-wf-engelbrecht?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1000037.


Geboortenotas (Vrou)

Bron: Jan Engelbrecht, http://www.myheritage.com/site-family-tree-11353441/jan-wf-engelbrecht?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1000037.


Algemene Notas (Vrou)

Bron: Jan Engelbrecht, http://www.myheritage.com/site-family-tree-11353441/jan-wf-engelbrecht?familyTreeID=1&rootIndivudalID=1000037.


Barend Frederik CilliersMan Barend Frederik CILLIERS [1084]

     Gebore: 31 Mei 1890
     Gedoop: 20 Aug 1890 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1084


     Vader: Johannes Arnoldus CILLIERS [1038] (1841-1914)
     Moeder: Catharina Margaretha VAN WYK [1039] (1853-1913)


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Doopregister: RA4/74, bl. 1783


Barend Frederik CilliersMan Barend Frederik CILLIERS [1092]

     Gebore: 15 Jan 1891
     Gedoop: 7 Feb 1891 - Griekwastad
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1092


     Vader: Petrus Johannes CILLIERS [194] (1846-      )
     Moeder: Christina Gloudina Petronella COETZEE [334] (      -      )


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Doopregister: RA4/77, bl. 799


Barend Frederik CILLIERS CilliersMan Barend Frederik CILLIERS CILLIERS [1072]

     Gebore: 5 Okt 1883
     Gedoop: 24 Feb 1884 - Prieska
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1072


     Vader: Barend Fredrik CILLIERS CILLIERS [1065] (1844-      )
     Moeder: Susanna Hester LOUW [1066] (      -      )


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Doopregsiter: Ra4/61, bl, 782
Bronne


1 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 565

2 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

3 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2005

4 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

5 Doopregister N. G. Kerk Griekwastad, N. G. Kerk, Griekwastad, RGN Doopregister N. G. Kerk Griekwastad Weergawe Diazo 1879 - 1902 Rol 38 van 134 rolle (Griekwastad, distrik Hay, Noord-Kaapland, 1879 - 1902) Aangetek. Datum: 12 Apr 1891, No 21 bl 908. Bewaarplek: Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), Banghoekstraat 15, , Stellenbosch, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Verwys. Datum: 22 Sep 2008

6 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C.de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families (A A Balkema, Kaapstad en Rotterdam, 1981) Aangetek. Datum: 9 Jul 2008.

7 N G Kerk Agrief, Kaapstad, N G Kerk Agrief, Kaapstad, Doopregisters, Huweliksregisters, Lidmaatregisters
Doderigisters
Doopregisters
Huweliksregisters
Lidmaatregisters.

8 Genealogiese Publikasies (2), Heese, J A en Lombard, R T J(GISA, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters (SAG), Genealogiese Publikasies (2).

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia