Die Cilliers-Stamboom
Josua Pieter Cilliers en Martha van den BergMan Josua Pieter CILLIERS [362] 1

     Gebore: Ca. 1756 1
     Gedoop: 19 Sep 1756 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 362


     Vader: Abraham CELLIERS [162] (1709-1781) 1
     Moeder: Anna ROSSOUW [173] (1726-      ) 1


    Huwelik: 14 Mei 1786 - [MRIN:351]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Beroep
Vrou Martha VAN DEN BERG [909]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 909Kinders
1 M Johannes Hendricus CILLIERS [910]

     Gebore: 
     Gedoop: 10 Feb 1787
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 910
      Gade: Martha Cornelia Susanna COLYN [952] (1796-      )
      Huw: 10 Jan 1819 - Stellenbosch [MRIN:365]2 M Abraham Gabriël CILLIERS [911]

     Gebore: 
     Gedoop: 25 Jul 1790
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 911
      Gade: Cornelia Fredrika VAN ZYL [912] (      -      )
      Huw: [MRIN:352]3 V Anna Susanna CILLIERS [913]

     Gebore: 
     Gedoop: 18 Sep 1793
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 9134 V Martha Magdalena CILLIERS [914]

     Gebore: 
     Gedoop: 10 Jun 1796
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 914
      Gade: J J SWART [915] (      -      )
      Huw: [MRIN:353]5 M Josua Petrus CILLIERS [916]

     Gebore: 
     Gedoop: 16 Jun 1799
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 9166 V Johanna Clasina CILLIERS [917]

     Gebore: 7 Nov 1801
     Gedoop: 12 Apr 1802 - Tulbagh
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 9177 M Jacobus Stephanus CILLIERS [918]

     Gebore: 
     Gedoop: 22 Feb 1805
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 918
      Gade: Anna Elzabeth Catharina VISSER [919] (      -      )
      Huw: 8 Jan 1826 - Swellendam [MRIN:354]8 V Petronella Elizabeth CILLIERS [953]

     Gebore: 
     Gedoop: 9 Nov 1807
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 9539 V Hester Maria CILLIERS [922]

     Gebore: 
     Gedoop: 30 Des 1810
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 922
      Gade: Gabriël Johannes VAN AS [923] (1804-      )
      Huw: 2 Sep 1832 - Swellendam [MRIN:355]10 V Aletta Jacomina CILLIERS [950]

     Gebore: 7 Nov 1813
     Gedoop: 20 Feb 1814 - Tulbagh
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 950
      Gade: Daniël Jacobus COLYN [951] (      -      )
      Huw: 31 Mar 1833 - Swellendam [MRIN:364]
Doopnotas (Man)

SAG1 bl 568


Algemene Notas (Man)

SAG1 bl 568 1


Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 568


Notas (Huwelik)

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Johannes Hendricus CILLIERS [910]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Johannes Hendricus CILLIERS [910]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Abraham Gabriël CILLIERS [911]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Abraham Gabriël CILLIERS [911]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Anna Susanna CILLIERS [913]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Martha Magdalena CILLIERS [914]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Martha Magdalena CILLIERS [914]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Josua Petrus CILLIERS [916]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Josua Petrus CILLIERS [916]

SAG1 bl 568


Geboortenotas vir Kind: Johanna Clasina CILLIERS [917]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Johanna Clasina CILLIERS [917]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Johanna Clasina CILLIERS [917]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Jacobus Stephanus CILLIERS [918]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Jacobus Stephanus CILLIERS [918]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Petronella Elizabeth CILLIERS [953]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Petronella Elizabeth CILLIERS [953]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Hester Maria CILLIERS [922]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Hester Maria CILLIERS [922]

SAG1 bl 85


Geboortenotas vir Kind: Aletta Jacomina CILLIERS [950]

SAG1 bl 568


Doopnotas vir Kind: Aletta Jacomina CILLIERS [950]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Aletta Jacomina CILLIERS [950]

SAG1 bl 568


Josué Cilliers en Judith RouillyMan Josué CILLIERS [119]
     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 119
    Huwelik: - [MRIN:40]
Vrou Judith ROUILLY [120] 2

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 120Kinders
1 M Josué CILLIERS [117] 3 4 5

     Gebore: Ca. 1667 - Orléans Frankryk
     Gedoop: 
    Oorlede: Ca. Okt 1721 - Paarl
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 117
      Gade: Elizabeth COUVRET [118] (1675-Ca. 1743) 6
      Huw: 31 Mar 1700 - Delft, Nederland [MRIN:39]
Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas vir Kind: Josué CILLIERS [117]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Sterftenotas vir Kind: Josué CILLIERS [117]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas vir Kind Josué CILLIERS [117]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Josué CilliersMan Josué CILLIERS [157] 7
     Gebore: 


     Gedoop: 2 Jan 1701 - Paarl, Drakenstein, Kaap 8 9
    Oorlede: 19 Apr 1770 - Plaas Hexberg, Wellington, Kaap 10
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 157


     Vader: Josué CILLIERS [117] (Ca. 1667-Ca. 1721) 3 4 5
     Moeder: Elizabeth COUVRET [118] (1675-Ca. 1743) 6


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Doopinskrwing in die "Doopregister van die Drakenteinse Kerk 1694 - 1713", gehou deur Paul Roux en in die besit van GISA, Stellebosch (Sien foto van inskrywing)
en Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan CilliersJosué Cilliers en Elizabeth CouvretMan Josué CILLIERS [117] 3 4 5

     Gebore: Ca. 1667 - Orléans Frankryk
     Gedoop: 
    Oorlede: Ca. Okt 1721 - Paarl
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 117


     Vader: Josué CILLIERS [119] (      -      )
     Moeder: Judith ROUILLY [120] (      -      ) 2


    Huwelik: 31 Mar 1700 - Delft, Nederland [MRIN:39]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Josué en Elisabeth Celliers se lewe in die aap, Die verhaal van Stamvader Josué Cellier en sy vrou Elisabeth COUVRET

//1
Josué Cellier was een van die Hugenote-vlugtelinge wat later na Suid-Afrika gekom het. Hy en sy vrou, Elisabeth, Het in die jaar 1700 in die Kaap aangekom, twee jaar later as die eerste groot groep. Hulle het oorspronklik uit Orléans, Frankryk, gekom. beskikbare bronne is hy in ongeveer 1667 daar gebore. Hy was waarskynlik die seun van Josué Cellier en Judith Rouilly wat seun Nicolaas, in die naburige dorpie Bazoches-en-Dunois laat doop het. Elisabeth Couvret is nege jaar later in ongeveer 1676 ook in Orléans gebore. <http://www.myheritage.com/site-33834231/fullSizePhoto.php?s=33834231&photoID=7&theme=3&siteID=33834231&popupHeight=570&randomParam=UNRMTGL&repository=&side=front> Bronne verskil oor wanneer Josué en Elisabeth Frankryk verlaat het. Volgens een bron was dit in 1685, ná die herroeping van die Edik van Nantes, toe Josué 18 jaar en Elisabeth 9 jaar oud was. Hierdie edik het vir bykans honderd jaar mate van godsdiensvryheid aan die Christen-Protestante in Frankryk verleen en ná die herroeping daarvan is die Protestante wreed deur die Rooms-Katolieke owerheid vervolg. Volgens ander bron het hulle Frankryk in 1697 verlaat na die beëindiging van die 9-jarige oorlog tussen Nederland en Frankryk toe hulle onderskeidelik 30 en 21 jaar oud was. is nie seker of hulle wel in Frankryk getroud is nie.. van der Stel het in 1679, pas na sy aanstelling as goewerneur aan die Kaap, versoek tot die Here XVII, direkteure van die Vereenigde Hollandse Oos-Indiese Kompanjie (VOC), gerig dat boere toegelaat moet word om na die Kaap te kom. Aangesien die Kaap net as `n verversingspos beskou is, is sy versoek geweier. Die toenemende getal Franse vlugtelinge wat na Nederland gestroom het ná die herroeping van die Edik van Nantes, het egter tot beleidsverandering gelei wat dit vir Josué en Elisabeth moontlik gemaak het om na die Kaap te verhuis. wat oorweeg sou word om na die Kaap te kom, moes selfonderhoudend wees en Josué, met sy kennis van landbou, wynbou en sy vaardigheid as timmerman, het hieraan voldoen. Verskeie voorwaardes is ook gestel, onder andere dat: hulle kosteloos op die skepe van die VOC vervoer sou word, mits eed van getrouheid aan die Kompanjie afgelê word.geen bagasie, behalwe dié wat vir eie gebruik nodig was, saamgeneem kon word nie. Hulle kon egter soveel kontantgeld met hulle saambring as wat hulle wou.landbouers sou soveel grond kry as wat hulle kon bewerk, terwyl landbougereedskap, koringsaad en vee aan hulle verkoop sou word.hulle sou verplig wees om vir vyf jaar aan die Kaap te bly, maar kon met die nodige motivering `n versoek tot die Here XVII, die hoogste gesag van die VOC, rig om vroeër na Holland terug te keer.indien hulle na vyf jaar weer na Holland wou teruggaan, moes hulle teen vasgestelde tarief die reisgeld betaal en kon hulle niks uit die Kaap saambring nie, behalwe dit wat hulle aan hul persoon gehad het. skepe waarmee die vlugtelinge na die Kaap gevaar het, was oor die algemeen maar klein. Die passasiers het gewoonlik in kajuite (hutte genoem) onder die agterdek gewoon sonder enige wasgeriewe. Op die dek bokant die passasIers is gewoonlik hoenders en ander lewende hawe vir die reis aangehou. wat aan boord geneem is, is noukeurig deur die VOC voorgeskryf. Dit het bestaan uit brood, ingelegde vleis, stok- en soutvis, ingelegde haring, bier, Franse en Spaanse wyn, brandewyn, botter, olie, asyn, lemmetjiesap, stroop vir ontbyt en vir die bier, pruimedante, rysgort, grou- en groenertjies, mosterdsaad, mierikwortel en sout. water en bier het betreklik gou bederf, terwyl wyn langer goed gebly het. Skeurbuik, wat hoofsaaklik deur die gebrek aan vars voedsel veroorsaak is, het algemeen voorgekom en het bygedra tot `n hoë persentasie sterfgevalle tydens seereis. Voorts was daar nog gevare soos storms, brand en aanvalle deur seerowers. eerste Franse vlugtelinge het aan die einde van 1687 uit Nederland vertrek en in 1699 is die VOC versoek om nie meer Franse Kaap toe te stuur nie. Geen sekerheid bestaan dus of Josué en Elisabeth onder die voorgemelde voorwaardes na die Kaap gekom het en of hulle dit op eie inisiatief gedoen het nie. Hulle het op 2 Mei 1700 aan boord van die Reygersdaal vanaf Goeree, `n Suid-Hollandse eiland, vertrek. Saam met hulle aan boord was Elisabeth se broer, Paul Couvret, sy vrou Anne Valleté, en hul dogtertjie. beter beskerming het aantal skepe gewoonlik saam uitgevaar, maar daar kon nie vasgestel word of enige ander skepe saam met die Reygersdaal gevaar het nie. `n Reis na die Kaap het in daardie jare enigiets van drie tot ses maande geduur en die Reygersdaal het op Saterdag 21 Augustus 1700, in die Kaap aangekom, maar moes tot die volgende middag buite die hawe voor anker lê. 'Op de naarmiddag' van Sondag 22 Augustus anker hulle in die hawe onder een slap zuyd west luchtj', lui inkrywing in die VOC-dagboek wat aan die Kaap gehou is. skipper van die Reygersdaal, Martin de Jeught, het met hul aankoms aan die Kaap gerapporteer dat net enkele sterfgeval tydens die seereis van meer as 3½ maand aan boord voorgekom het. Daar was voorts ook agt siekes aan boord wat die indruk skep dat Josué en Elisabeth se vaart sonder enige buitengewone voorvalle was. weke ná hul aankoms aan die Kaap het die Reygersdaal sy vaart na Batavia (Djakarta op die Indonisiese eiland Java) voortgesit. Die Reigersdaal was nie baie groot skip nie. Dit was Pinas wat somtyds ook Jacht genoem is. en Elisabeth het elf kinders gehad, vyf seuns en ses dogters. Net Pierre (b3) sterf as kind terwyl Susanna (b9) en Judith (b10) binne tien dae na mekaar sterf; Susanna op 20-jarige ouderdom op 14 Julie 1733 en Judith op 19-jarige ouderdom op 24 Julie 1733. oudste en jongste seuns, Josué (b1) en Pieter (b8), is nooit getroud nie en sterf onderskeidelik op 69-jarige en 81-jarige ouderdom. Die twee seuns deur wie die vanne, Cilliers, Celliers, en Cillié voortgedra sou word, is Jan (b2), wat in 1728 met die weduwee, Anna Marais, getroud is, en Abraham (b7) wat in 1744 met sy broer Jan se stiefdogter, Anna Rossouw, getroud is. (b4) trou in 1724 met Pierre Malherbe, die enigste oorlewende seun van die stamvader. Sy is dus die stammoeder van alle Malherbes in Suid-Afrika. Francina (b5) is in 1727 met Pierre le Roux getroud en Magdalena (b11) in 1736 ook met `n Pierre le Roux, `n neef van haar suster Francina se man. (b6) is in 1732 met Johannes Hubertus, `n Hollander, en na sy dood in 1735 met Urbanus Sauermann, `n Duitser, getroud en is die enigste kindvan die stamouers wat nie met Hugenote-afstammeling getroud is nie. Paarl (toe bekend as Drakenstein) se kerk waarin Josué en Elisabeth se oudste kinders gedoop is, was weinig meer as saaltjie wat deur die Franse aanmekaar getimmer was en is na geweldige storms in Oktober 1716 sodanig beskadig dat dit onbruikbaar geword het. Totdat die nuwe kerk in 1720 in gebruik geneem is, is dienste aan huis van die predikant, ds Van Aken, gehou en hul jongste kind Magdalena (b11) is moontlik hier gedoop. Maria (b6) en Pieter (b8) is waarskynlik onderskeidelik in Kaapstad en Stellenbosch gedoop omdat daar vanaf 1707 tot 1714 geen predikant in die Paarl was nie. Die twee kinders wat wel gedurende hierdie tyd in die Paarl gedoop is, is moontlik deur `n besoekende predikant gedoop. en Elisabeth was, soos talle ander Hugenote, ongeletterd. Hoewel sommige geleer het om hul naam te teken en ook om te skryf, was Josué en Elisabeth skynbaar nie onder sodaniges nie. In 1720 maak Josué sy merk wanneer hy hul gesamentlike testament teken en wanneer Elisabeth in 1724 nuwe testament opstel, teken sy ook deur haar merk te maak. peil van onderwys aan die Kaap was laag en Paul Roux, met wie Elisabeth na Josué se dood getroud is, is as onderwyser van die Franse gemeenskap in die Paarl aangestel. Huismeesters is ook deur sommige gesinne in diens geneem op kontrakgrondslag. Hul vergoeding het meestal bestaan uit 8 tot 14 gulden per maand, 1 tot 2 pond tabak, voedsel, drank, goeie huisvesting en soms klere aan die einde van die jaar. Naudé wat in 1718 as matroos in die Kaap aangekom het, was eers vir 'n jaar lank huismeester by Pierre Joubert teen 'n vergoeding van 10 gulden en `n halwe pond tabak per maand, asook die gebruiklike voorsiening van kos, drank en goeie huisvesting. Op dieselfde dag wat hulle kontrak ten einde geloop het op 30 Mei 1719, gaan Josué Cellier 'n kontrak met Jacob Naudé aan onder dieselfde voorwaardes, behalwe dat hy halwe pond tabak per maand meer ontvang het. Hierdie kontrak het op 2 Mei 1720 verstryk. Lees hier <http://www.myheritage.com/FAMILIE%20WEBWERF/Familiestories/Kontrakte/StamouersPublikasieKontrakCellierNaudeTranskripsie.rtf> transkripsie van die kontrak. haar testament van 1724 stel Elisabeth vir Jan (b2) as voog oor sy minderjarige broers en susters aan en bepaal dat hy 'verpligt zijn' om hulle eerlik op te voed en ook om hulle te laat leer, lees, skryf of `n handvaardigheid te laat aanleer'. Dokumente wat deur vyf van haar kinders geteken is, is teëgekom; Elisabeth (b4) teken as Ei Cilje, Francina (b5) teken as beide Fransina Cellie en Fransina Celie, Maria (b6) as Mariecellier; Pieter (b8) as Piter Seliee en Magdalena (b11) as Madalena Cellie. Josué en Elisabeth Hollands magtig was, is onbekend, maar hul kinders sou weens regeringsbeleid Hollands moes aanleer. Hierdie beleid het veroorsaak dat die Franse taal aan die Kaap in onbruik geraak en uitgesterf het. Nadat die eerste predikant van die Paarl, Pierre Simond, die Kaap in 1702 verlaat het, besluit Goewerneur Willem Adriaan van der Stel om at die Franse taal te laat uitsterf deur die gebruik van Hollands op skool en in die kerk in te stel. Vertoë is gerig omdat min mense preek in Hollands kon volg en daarna is twee dienste op Sondag toegelaat, een in Hollands en een in Frans, maar na 1726 word daar nie weer melding gemaak van Franse dienste nie. en Elisabeth het hulle aanvanklik op die plaas Het Kruijs Pad (Kruispad), naby Brackenfell, tans 'n voorstad van Kaapstad, gevestig waar hulle waarskynlik tot in 1709 gewoon het. In Januarie 1708 word voorval y die huis van Josue en Elzabeth soos volg beskryf: 'ten huijse van Josua Sellier geleegen aant kruispad tusschen de bottelerije en tijgerbergen' het daar twaalf mense 'zaaten en dronken'. Vryswarte wat op sy eie grond geboer het, Pieter Harmensz, algemeen bekend as Brasman, het daar aangekom en vir Jacob Bourbonnais, een van Josué se gaste, daarvan beskuldig dat hy sy sweep gesteel het. Onderonsie het ontstaan en Brasman het vir Bourbonnaise met `n mes gesteek en hom toegesnou: 'Jou donders kind, daar heb je genoeg daar is bloed'. Eis vir skadevergoeding is ingestel: Bourbonnaise vir ongemak en pyn asook verlore tyd en Jacob Bisseux, in wie se huis Bourbonnais verpleeg is, vir sy verpleging en gepaardgaande uitgawes. Brasman se vonnis was om gegésel te word, skadevergoeding en kostes te betaal en hy is lewenslank uit die Kaap verban. voorval waarby Josué betrokke was, was die ontevredenheid oor Goewerneur Willem Adriaan van der Stel se administrasie. Aanvanklik is VOC-amptenare nie toegelaat om te boer nie omdat hul mededinging die boere finansieel kon knak, maar teen die tyd dat Josué en Elisabeth in die Kaap aangekom het, het Van der Stel en bykans al die hooggeplaaste VOC-amptenare reeds op op hul eie plase geboer. Mettertyd het hulle ook tot die mark toegetree, wat alreeds swak was, gevolglik het die gewone boere met hul podukte bly sit. In 1706 word `n klagskrif van onder meer omkopery en afpersing teen Van der Stel en verskeie amptenare opgestel. Josué, asook Elisabeth se broer, Paul Couvret, is van die mense wat dit onderteken het. sy beurt het Van der Stel `n getuigskrif opgestel wat tevredenheid met sy administrasie uitgespreek het en ook van sy goeie karakter en eerlikheid getuig het. Mense wat geweier het om dit te onderteken, is ondermeer gedreig dat hulle van hul grond ontneem sou word. Josué het die getuigskrif onderteken. Die inskrywing by sy merk lui : 'het merke van Josue Siljee'. meeste van die Hugenote wat geteken het, het later verklaar dat hoewel hulle ontevrede was met Van der Stel se wanbestuur, hulle gevrees het dat hulle hul grond sou verloor. Moontlik was dit ook by é `n oorweging, aangesien hy in hierdie stadium nog nie sy eie plaas besit het nie. Die uiteinde van die klagskrif was onder andere dat Willem Adriaan van der Stel en van sy volgelinge van hul poste onthef en na Holland teruggeroep is.
In 1709 is Josué nog in die opgaafrolle van die eertydse Distrik Stellenbosch opgeneem waaronder Kruispad geval het. Geen opgaafrolle het vir die jare 1710-1711 behoue gebly nie en dit is dus onseker waar hy en sy gesin gedurende hierdie tydperk gewoon het. Het Kruys Pad word op 15 Maart 1712 aan Josué toegeken, maar daar kan nie veel van hierdie datum afgelei word nie aangesien plase wat aan boere toegesê is, d.w.s toestemming verleen is om die grond te bewoon en te benut, dikwels eers etlike jare later aan hulle toegeken is, d.w.s hul eiendom geword het. 1712 toe Josué in die opgaafrolle van die eertydse distrik Drakenstein opgeneem is, het hy en sy gesin waarskynlik reeds op Orléans gewoon. (Orléans was geleë in die teenswoordige Dal Josafat Nywerheidsgebied in die Paarl. Dit tans bekend as New Orleans en is woongebied vir Bruin Mense. Die Palmietrivier wat deur die plaas gevloei het, is tans bekend as die Hugosrivier.) Simon van der Stel was aanvanklik nie ten gunste van vestiging aan die oostekant van die Bergrivier nie en die gebied bekend as Klein Drakenstein, waar Orléans geleë was, word eers in 1692 amptelik oopgestel vir bewoning. Kort na sy aanstelling as goewerneur laat Willem Adriaan van der Stel plase opmeet, onder meer Orléans (57 morg 300 vk roede) en dit word in 1699 aan Matthieu Frachas toegesê. Josué koop Orléans by Frachas se opvolger Casper Jansz en die plaas word op 11 Oktober 1713 amptelik sy eiendom. Hier boer hy en Elisabeth tot en met hulle dood.
'n Dokter (chirurgyn) Gideon le Grande het joernaal gehou van sy mediese dienste en `n gedeelte van sy joernaal vir 1710 het behoue gebly. Op 9 Februarie 1710 skryf hy medikasie van scafran vir Josué Cellier voor, maar hierdie inskrywing is later weer doodgetrek. Wat scafran is, is onbekend en waarom die inskrywing later doodgetrek is, is ook onbekend. Van die siektes wat aangeteken is, is bloedvloeiing, geswelde voete, keelseer, kopseer, kortasem, krampe in die ingewande, longsiekte, maagpyn, niere, sooibrand, snydings, sweer en verkoue. Bloedlating as behandeling kom die meeste voor, ondermeer vir pyn aan die arm en skouer; daarna purgasies van sennablare en nieskruid. 1712 het Elisabeth se broer, Paul Couvret, en sy gesin terug gekeer na Europa ná `n verblyf van twaalf jaar in die Kaap. Hy het op die plaas Goede Hoop, 60 morg (52 ha), naby die Paarl geboer. Paarl se lidmaatregisters is waarskynlik sedert die stigting van die gemeente in 1691 bygehou, maar die eerste register wat behoue gebly het, is dié van 1715. Onder 'Der Ledematen die de Predikant Van Aken in die Kerke van Drakenstyn in den jare 1715 gevonden heeft', was 'Jossue Sellier en syne vrouw Elizabeth Couvret' en die totale aantal lidmate is as 104 aangeteken. Teen 1725 het die aantal lidmate tot 146 gegroei. Josué se boerderyaktiwiteite gedurende sy eerste paar jaar aan die Kaap is min bekend weens die onvolledigheid van die opgaafrolle. In 1704 besit hy slegs 4 koeie, maar teen 1709 verbou hy reeds 8 000 wingerdstokke, besit hy 5 perde en 18 beeste en het hy ook 60 mud koring geoes. In latere jare besit hy tot 300 skape en produseer jaarliks tot 3 lêers (1 731 liter) wyn.
Josué is in Oktober 1721 op 54-jarige ouderdom oorlede en laat die 45-jarige Elisabeth agter met tien kinders tussen die ouderdomme van 4 en 20 jaar. Volgens sommige bronne is hy op sy plaas Orléans oorlede, maar dit word nie deur die lidmaatregister, waar sy sterfdatum aangeteken is, bevestig nie. in Josué en Elisabeth se gesamentlike testament bewoord word, 'vond Elisabeth haar as denLangstleevendegeinclineert tot een ander húwellijk' en hertrou in ongeveer 1722 met die 57-jarige wewenaar Paul Roux. Hul presiese huweliksdatum is onbekend, aangesien die Paarl se huweliksregisters vir hierdie tydperk verlore is. Paul en Elisabeth kon nie baie lank getroud gewees het nie omdat dat hy op 7 Februarie 1723 oorlede is, sestien maande na haar eerste man. Ná Paul se dood het Elisabeth nie weer getrou nie. Roux was `n bekwame man wat kort na sy aankoms in die Kaap in 1688 aangestel is as onderwyser, voorleser en sieketrooster vir die Franse gemeenskap in die Paarl, poste wat hy tot sy dood toe beklee het. Saam met Pierre Simond was hy gereken as een van die grootste stryders vir die gebruik en behoud van die Franse taal aan die Kaap. Teen die tyd dat hy en Elisabeth getroud is, was die kinders uit sy eerste huwelik almal reeds mondig. Hy het 'n kleinerige plasie Oranje, 2 morg 250 vk roede, in die Paarl besit wat na sy dood na sy seun Jeremie Roux gegaan het. haar tweede man se dood, het Elisabeth en haar vier seuns die boerdery op die plaas voortgesit. Nog hulp met die boerdery is verkry met die aankoop van haar eerste slaaf in 1728 en teen 1743 besit sy vier slawe, een slavin en twee slawekinders. 1732 tot 1734 werk haar skoonseun, Johannes Hubertus, as kneg op die plaas. In kontrak wat op 27 September 1732 tussen hulle gesluit is, onderneem hy om haar 'voor den tyd van een geheel Jaar trouw en naarstig te dienen als knegt' teen `n maandelikse betaling van twaalf Caabse guldens asook huisvesting en voedsel'. Hierdie kontrak word op 26 Oktober 1733 vir nog `n jaar verleng. Teen 1743, kort voor haar dood, word 10 lêers (5 773 liter) wyn geproduseer en met tye was daar tot 6 perde, 30 beeste en 200 skape op die plaas. Benewens koring, word rog ook gesaai. 1738 boer die 62-jarige Elisabeth en drie van haar seuns, Josué (b1), Abraham (b7) en Pieter (b8), nog op die plaas en bied hulle vir nagenoeg `n jaar skuiling aan die 39-jarige voortvlugtende Estienne Barbier, sersant in diens van die VOC. (Lees sy verhaal onder die artikels) sterf ongeveer 1743 op 67-jarige ouderdom. In haar testament van 1724 het sy bepaal dat haar kinders gelykop moet erf en alhoewel dit algemene bepaling was dat plaas aan `n spesifieke persoon bemaak word teen `n vasgestelde bedrag, doen sy dit nie. Sy spreek slegs haar begeerte uit dat Orléans na haar afsterwe 'soude in volle bezit gegeeven werden aan haar oudste zoon Josua Cellier'. Daar kon nie vasgestel word waarom Josué (b1) na sy ma se afsterwe by sy suster Elisabeth (b4) in die Wellington-omgewing gaan woon het en nie die plaas in besit geneem het nie. (b2) boer in 1743 reeds op sy eie plaas Druiwevallei. Abraham (b7) neem van die vee op Orléans oor, en word die eerste Cellier wat oor die berge trek en vestig hom in die huidige Rawsonville omgewing waar hy homself hoofsaaklik op veevoerdery toegespits het. Pieter (b8) het die oorblywende vee, slawe en die plaas oorgeneem en was, sover vasgestel kon word, die laaste Cellier-eienaar van Orléans. (Groot dank aan Marianne Olivier)
Vrou Elizabeth COUVRET [118] 6

     Gebore: 9 Sep 1675 - Orléans Frankryk 11
     Gedoop: 6 Okt 1675 - Die Protestantse Gemeente van Bazoches en Dunois, Frankryk. 12
    Oorlede: Ca. 1743 - Paarl, Drakenstein
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 118


     Vader: Pierre COUVRET [1004] (      -      ) 13
     Moeder: Charlotte MOIREAU [1005] (      -      )
Aangetekende gebeure in hulle huwelik is:
• Gebooie

Hul Gebooie het op 13 Maart 1700 geloop.


Kinders
1 M Josué CILLIERS [157] 7
     Gebore: 


     Gedoop: 2 Jan 1701 - Paarl, Drakenstein, Kaap 8 9
    Oorlede: 19 Apr 1770 - Plaas Hexberg, Wellington, Kaap 10
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1572 M Jan CILLIERS [46] 14 15
     Gebore: Ca. 1702 - Paarl, Drakenstein, Kaap 16
     Gedoop: 
    Oorlede: Ca. 1755 - Paarl, Drakenstein
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 46
      Gade: Anna MARAIS [116] (      -1765) 18
      Huw: 5 Des 1728 - Paarl, Drakenstein, Kaap [MRIN:15] 19 203 M Pierre CILLIERS [158] 21

     Gebore: 1703 1
     Gedoop: 10 Nov 1703 - Paarl, Drakenstein, Kaap 1
    Oorlede: Voor 1812 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1584 V Elizabeth CILLIERS [159] 1

     Gebore: 1705 1
     Gedoop: 26 Jul 1705 - Paarl, Drakenstein 1
    Oorlede: 1779 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 159
      Gade: Pierre MALHERBE [168] (Ca. 1695-Ca. 1756) 1
      Huw: Ca. 1724 [MRIN:56] 15 V Francoise (Francina) CILLIERS [160] 1

     Gebore: 1706 1
     Gedoop: 30 Okt 1706 - Paarl, Drakenstein, Kaap 1
    Oorlede: 23 Nov 1782 - La Terra de Luc, Franschhoek, Kaap 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 160
      Gade: Pierre LE ROUX [169] (Ca. 1704-1767) 1
      Huw: 12 Apr 1727 - Paarl, Drakenstein, Kaap [MRIN:57] 16 V Maria CILLIERS [161] 1

     Gebore: 1708 1
     Gedoop: 17 Okt 1708 - Kaapstad, Kaapkolonie 1
    Oorlede: 26 Feb 1769 - Paarl, Drakenstein, Kaap 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 161
      Gade: Johannes HUBERTUS [171] (      -Ca. 1735) 1
      Huw: 7 Sep 1732 - Paarl, Drakenstein, Kaap [MRIN:59] 1
      Gade: Urbanus SAUERMANN [172] (      -1782) 1
      Huw: 8 Mei 1735 - Paarl, Drakenstein, Kaap [MRIN:60] 17 M Abraham CELLIERS [162] 1

     Gebore: 1709 1
     Gedoop: 21 Sep 1709 - Paarl, Drakenstein, Kaap 1
    Oorlede: 2 Des 1781 - Tulbagh, Kaapkolonie 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 162
      Gade: Anna ROSSOUW [173] (1726-      ) 1
      Huw: 6 Des 1744 - Paarl, Drakenstein, Kaap [MRIN:61] 18 M Pieter CILLIERS [163]

     Gebore: 
     Gedoop: 16 Aug 1711 - Stellenbosch, Kaap 23
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1639 V Susanna CILLIERS [164]

     Gebore: 
     Gedoop: 24 Sep 1713 - Paarl, Drakenstein
    Oorlede: 14 Jul 1733 - Paarl, Drakenstein
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 16410 V Susara CILLIERS [350] 1

     Gebore: 1713 1
     Gedoop: 24 Sep 1713 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 35011 V Judith CILLIERS [165] 1

     Gebore: 1716 1
     Gedoop: 1 Mar 1716 - Paarl, Drakenstein 1
    Oorlede: 24 Jul 1733 - Paarl, Drakenstein 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 16512 V Magdalena CILLIERS [166] 1

     Gebore: 1717 1
     Gedoop: 26 Des 1717 - Paarl, Drakenstein, Kaap 1
    Oorlede: 7 Feb 1780 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 166
      Gade: Pierre LE ROUX [170] (Ca. 1706-1771) 1
      Huw: 29 Apr 1736 - Stellenbosch, Kaap [MRIN:58] 1
Geboortenotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Sterftenotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas (Vrou)

Volgens die Kerkregisters an die Protestantse Gemeente op Baziochas en Dunois, vir die jare 1671 tot 1684.
Volgens dieselfde register het die egpaar nog twee kinders in dieselfde gemeente laat doop.
Dit laat die vraag ontstaan of Elisabeth nie in Orleàns gebore is nie, maar waarskynlik in Bazoachas en Dunois. Laasgenoemde is steeds n kllein dorpie naby Orleäns en moes in daardie tyd skaars n gehugie gewees het, terwyl Orleàns al iets van n stad moes gewees het.


Doopnotas (Vrou)

Volgens die Kerkregisters an die Protestantse Gemeente op Baziochas en Dunois, vir die jare 1671 tot 1684.
Volgens dieselfde register het die egpaar nog twee kinders in dieselfde gemeente laat doop.
Dit laat die vraag ontstaan of Elisabeth nie in Orleàns gebore is nie, maar waarskynlik in Bazoachas en Dunois. Laasgenoemde is steeds n kllein dorpie naby Orleäns en moes in daardie tyd skaars n gehugie gewees het, terwyl Orleàns al iets van n stad moes gewees het.


Sterftenotas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas vir Kind: Josué CILLIERS [157]

Doopinskrwing in die "Doopregister van die Drakenteinse Kerk 1694 - 1713", gehou deur Paul Roux en in die besit van GISA, Stellebosch (Sien foto van inskrywing)
en Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas vir Kind Josué CILLIERS [157]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas vir Kind: Jan CILLIERS [46]

Sy doopbesonderhede is onbekend omdat die Paarl se doopregisters van 1702 tot 1714 onvolledig is.

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Sterftenotas vir Kind: Jan CILLIERS [46]

Sy vrou, Anna Marais, het na sy dood 'n Inventaris vir die Weeskamer laat opstel gedateer15.4.1756 wat daarop dui dat hy 'n vermoënde boer moes gewees het. Hier is 'n transkripsie van die Inventaris:
Testator(s):
Jan Selliers
15 April 1756

Inventaris mitsgd:rs taxatie van alle soodanige goederen, als ab intestato sijn naargelaaten en met er dood ontruijmt door den landbouwer Jan Selliers ten behoeve van sijn naargelaatene huijsvrouw Anna Marais ter eenre, en hunne bij den anderen in huwelijk verwekte ses kinderen, met naame
1) Jan Selliers, meerderjaarig 2) Susanna Selliers getrouwt met den landbouwer Daniel du Toit 3) Hester Selliers oud 22 jaaren 4) Elisabeth Selliers oud 20 jaaren 5) Josua Carel Selliers oud 15 jaaren 6) Maria Selliers oud 12 jaaren soodanig en in diervoegen als deselve door de landbouwers Charle Marais en Philip Minnaar opgenoomen sijnde door d' onderget:e gecommitteerde Weesmeesteren sijn getaxeert, naamentlijk
Rd:s Een plaats ofte hofsteede gen:t den Kijkuijt geleegen in 't Dal van Josaphat onder 't district van Drakenstijn 1666:32 een plaats ofte hofsteede gen:t de Dreijvers Valleij meede onder 't district van Drakensteijn 1000:-- een opstal gen:t de Brackefonteijn geleegen over de berg omtrent 't Rivier Sonder End 33:16 1 slaave jonge gen:t Augustus van Bengalen 800:-- 1 slaave jonge gen:t Paneel van Mallebaar 1 slaave jonge gen:t Cupido van Mallebaar 1 slaave jonge gen:t Januarij van Mallebaar 1 slaave jonge gen:t Christiaan van Mallebaar 1 slaave jonge gen:t Cupido van Boegis 1 slaave jonge gen:t Malie van Boegis 1 slaave jonge gen:t Malagesie van Madagascar 700 schaapen groot en klijn 233:16 60 trekossen 300:-- 105 aanteelbeesten groot en klijn 210:-- 6 wagenpaerden 72:-- 2 rijdpaerden 28:-- 15 aanteelpaerden groot en klijn 75:-- 3 oude ossewagens 100:-- 1 oude paerdewagen met sijn tuijgen 25:-- 150 mudden tarve 300:-- 25 mudden garst 25:-- 34 volle leggers met wijn 578:-- 3 volle leggers met brandewijn 100:-- 21 leedige leggers 147:-- 4 kuijpbalies 30:-- 4 trapbalies 20:-- 8 emmers 2 tregters 3 dopleggers 6:-- 1 smitswinkel met sijn toebehooren 150:-- 3 ploegen met hun toebehooren 20:-- 1 eg met ijser tanden 3:-- 1 parthij thuijn en bouwgereetschap 30:-- 20 leedige sacken 10:-- 1 parthij combuijsgoed in soort 20:-- 1 parthij huijsmeubelen in soort 20:-- 1 brandewijns keetel 60:-- Rd:s6142:16
Inneschulden Rd:s van den burger luijtenant s:r Jan Serurier over 't restant van aan hem geleeverde wijnen 430:-- Rd:s6572:16
Lasten des boedels Rd:s Rd:s aan d' heeren erfgenaamen van wijlen d' heer Johannes Swellengrebel aan capitaal en intrest 522:32 aan diverse persoonen over klijnigheeden 200:-- 722:32 Sulx den boedel suijver te vooren staat een somma v: Rd:s5849:32 Aldus gedaan en gepasseert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 15 April 1756.
Als gecommitt:e Weesm:ren: D:l Heijning, P:s J:s Dewit
Dit merk + is door voorm: Anna Marais eijgenhandig gestelt
Mij praesent: J:N: v: Dessin, Secretaris


Algemene Notas vir Kind Jan CILLIERS [46]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas vir Kind: Pierre CILLIERS [158]

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732


Doopnotas vir Kind: Elizabeth CILLIERS [159]

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732


Doopnotas vir Kind: Francoise (Francina) CILLIERS [160]

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732


Doopnotas vir Kind: Susanna CILLIERS [164]

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732


Doopnotas vir Kind: Magdalena CILLIERS [166]

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732


Jozua Francois CilliersMan Jozua Francois CILLIERS [1077]

     Gebore: 1 Des 1952
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1077


     Vader: Pieter Johannes CILLIERS [1073] (1892-1969)
     Moeder: Hester Aletta NN [1075] (      -      )


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Volgens Pa se Sterftekennis


Judith CILLIERSMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Judith CILLIERS [165] 1

     Gebore: 1716 1
     Gedoop: 1 Mar 1716 - Paarl, Drakenstein 1
    Oorlede: 24 Jul 1733 - Paarl, Drakenstein 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 165


     Vader: Josué CILLIERS [117] (Ca. 1667-Ca. 1721) 3 4 5
     Moeder: Elizabeth COUVRET [118] (1675-Ca. 1743) 6Aangetekende gebeure in haar lewe is:
• Alt. Doop 1

• Beroep 1Kinders


Katriena CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Katriena CILLIERS [1320]

     Gebore: 3 Jul 1950 - Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1320


     Vader: Petrus Johannes CILLIERS [1082] (1918-1999)
     Moeder: Anna Magrietha COETZEE [1315] (1919-      )

Kinders

Algemene Notas (Vrou)

Inligting Mariana Olivier


Leendert Johannes Cilliers en Carolina Magrieta Wilhelmina NeethlingMan Leendert Johannes CILLIERS [322] 1

     Gebore: 25 Okt 1824 - Tulbach 1
     Gedoop: 23 Jan 1825 - Tulbach 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 322


     Vader: Gerrit Daniel CELLIERS [315] (1799-      ) 1
     Moeder: Christina Helena HAASBROEK [261] (1800-      ) 1


    Huwelik: 27 Jan 1851 - Swellendam [MRIN:308] 1

   Ander Gade: Johanna Catharina Wihelmina BADENHORST [337] (1830-1849) 1 - 23 Okt 1848 - Swellendam [MRIN:300] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Alt. Doop

• Beroep
Vrou Carolina Magrieta Wilhelmina NEETHLING [323] 1

     Gebore: 23 Sep 1832 1
     Gedoop: 16 Des 1832 - Swellendam 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 323

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
• Alt. Doop

• BeroepKinders
1 V Magdalena Gertruida CELLIERS [338] 1

     Gebore: 1 Des 1849 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 3382 V Zacharya Geertruida CELLIERS [339] 1

     Gebore: 6 Jun 1852 1
     Gedoop: 13 Mar 1853 - Swellendam 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 339
      Gade: NN OLIVIER [373] (      -      ) 1
      Huw: [MRIN:285]3 M Gert Daniel CELLIERS [285]

     Gebore: 25 Aug 1853 - Swellendam
     Gedoop: 6 Nov 1853 - Swellendam
    Oorlede: 4 Sep 1935 - Van Tonders Hoek Pietersburg
 Sterfteoorsaak: Hartverlamming & Uraemia - Bright's desease
    Begrawe: Sep 1935 - Vantondershoek Pietersburg
  Gebruiker-ID: 285
      Gade: Hester Johanna Maria VAN DER SANDT [324] (      -      ) 1
      Huw: [MRIN:307]
      Gade: Maria Johanna Levina VISAGIE [286] (1859-1926)
      Huw: 29 Apr 1878 - Bethlehem [MRIN:327] 14 M Johan Adam CELLIERS [374] 1

     Gebore: 26 Jul 1856 - Montagu 1
     Gedoop: 28 Nov 1856 - Montagu 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 3745 V Christina Helena CELLIERS [375] 1

     Gebore: 1 Mei 1857 - Montagu 1
     Gedoop: 29 Jan 1858 - Montagu 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 375
      Gade: Johannes Jurgens DE JAGER [398] (      -      ) 1
      Huw: 13 Sep 1880 - Bethlehem [MRIN:309] 16 M Leonard Johannes CELLIERS [376] 1

     Gebore: 23 Des 1858 - Montagu 1
     Gedoop: 28 Jan 1859 - Montagu 1
    Oorlede: 22 Nov 1951 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 3767 V Carolina Margaretha Wilhelmina CELLIERS [377] 1

     Gebore: 27 Sep 1860 - Montagu 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 3778 V Anna Susanna CELLIERS [378] 1

     Gebore: 29 Apr 1862 - Colesberg 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 10 Aug 1894 - Heilbron 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 378
      Gade: Jacob Johannes NAUDE [384] (      -      ) 1
      Huw: 7 Apr 1884 - Bethlehem [MRIN:289] 19 V Magdalena Gertuida CELLIERS [381] 1

     Gebore: 7 Apr 1869 - Smithfield 1
     Gedoop: 5 Des 1869 - Smithfield 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 38110 M Abraham Francois CELLIERS [382] 1

     Gebore: 29 Jun 1871 - Smithfield 1
     Gedoop: 29 Okt 1871 - Smithfield 1
    Oorlede: 2 Okt 1951 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 382
      Gade: Hester Sophia JOUBERT [380] (1880-1949) 1
      Huw: [MRIN:281]11 M Hermanus Jacobus CELLIERS [383] 1

     Gebore: 15 Okt 1875 - Smithfield 1
     Gedoop: 27 Aug 1876 - Smithfield 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 383
Algemene Notas (Man)

SAG1 bl 567 1


George Johan "Johan" Fouche en Leoné Alida "Leoné" CilliersMan George Johan "Johan" FOUCHE [10]
     Gebore: 21 Jan 1970
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10
    Huwelik: 9 Sep 2000 - Pretoria [MRIN:4]
Vrou Leoné Alida "Leoné" CILLIERS [8]
     Alias: Leoné Alida Cilliers 24
     Gebore: 12 Sep 1969 - Windhoek, Namibië
     Gedoop: 7 Des 1969 - Suiderhof NG Gemeente, Windhoek, Suidwes-Afrika
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 8


     Vader: Jan Arnoldus "Jan" CILLIERS [1] (1939-      ) 25
     Moeder: Wilhelmina Jacoba "Helma" VAN DER MERWE [2] (1935-      )

Kinders


Warren Paul Frogley en Leonie CilliersMan Warren Paul FROGLEY [628]

     Gebore: 6 Sep 1965
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 628
    Huwelik: - [MRIN:154]
Vrou Leonie CILLIERS [627]

     Gebore: 10 Mar 1970
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 627


     Vader: Jan Arnodus "Jan" CILLIERS [240] (1941-2000)
     Moeder: Florendina Elizabeth MILLS [586] (1953-      )

Kinders
1 M Skip Cilliers FROGLEY [629]

     Gebore: 17 Nov 2008
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 629
Geboortenotas (Man)

Inligting verkry van sy skoonmoeder, Florendina Cilliers
Bronne


1 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (Gabriël-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

2 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Stellenbsch) Aangetek. Datum: 24 Okt 2008, Bl. 563. Verwys. Datum: 24 Okt 2008 Verwys.-ID: 120

3
HUGENOTE-VERENIGING VAN SUID-AFRIKA, Mariana Olivier, Die B_Geslag van die Cellier-familie (BULLETIN 36 van 1999
) Aangetek. Datum: 10 Jul 2008 ID: 117. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za.

4 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C. C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families Aangetek. Datum: 28 Aug 2008, bl 135. Verwys. Datum: 28 Aug 2008

5 SAG1, J. A, Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008 ID: 117, Bl 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008. Josué Cellier, gebore ca 1677. Hy kom in die loop van 1700 in die Kaap vanaf Orleáns met sy vrou, Elisabeth Couvret, per Reygersdaal aan. Volgens Boucher is Josué Celliers moontlik die seun van Josué Celliers en sy vrou, Judith Rouilly. Hierdie egpaar het 'n seun, Nicolaas, in die kerk te Bazoches-en-Dunois laat doop. Volgens Boucher kom die berigte Etienne Barbier ook van Bazoches-en-Dunois. Toe Etienne Barbier in 1739 voor die gereg moes vlug, het hy by die weduwee van Josué Celliers tydelike skuiling gevind. Celliers het sy plaas Orleáns genoem. Hy is daar in Oktober 1721 oorlede. Hy is in Frankryk met Elisabeth Couvret getroud.

6 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Stellenbosch) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008 ID: 118, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 24 Okt 2008 Verwys.-ID: 118

7 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Stellenbosch) Aangetek. Datum: 24 Okt 2008 ID: 157, Bl 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008 Verwys.-ID: 157. b1 Josué, gedoop 2 Janu 1702

8 Drakensteinse Doopregister Aangetek. Datum: 26 Okt 2008 ID: 157. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za.

9 Suid-Afrikaanse Geslagsregisters, J. A. Heese en R.T.J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 1 A-C (R.G. N 1986, Pretoria, Instituut vir Geskiedenisnavorsing, Afdeling Genealogiese Navorsing. In 1998 oorgedra na die Genealogiese Instituut vir Genealogiese Navorsing, Banhoekweg 15, Stellenbosch. Gedruk deur Protea Boekehuis, Pretoria 1999.
ISBN 0-620-23962-X) Aangetek. Datum: 5 Sep 2008, SAG Deel 1 A-C bladsy 563. Verwys. Datum: 5 Sep 2008 Verwys.-ID: b1

10 Familia, Mariana Olivier, Die B-geslag van die Cilliers (Artikel in Familia no 36 van 1999 deur Mariana Olivier - Die B-geslag van die Cilliers) Aangetek. Datum: 25 Okt 2008 ID: 157, No 36 van 1999. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 25 Okt 2008 Verwys.-ID: 157

11 Doopregisters, Protestantse Gemeente, Bazoches-en-Dunois, Frankryk, Doopregisters vir 1671 tot 1684 van die Protestantse Gemeente, Bazoches-en-Dunois, Frankryk (16 Okt 1675 Doopgeregister van die Protestantse Gemeente, Bazoches-en-Dunois, Frankryk).

Die sesde dag van Oktober 1675 gedoop deur Gem leraar Moy Souligne - COUVRET Elizabeth, dogter van Pierre en Charlotte COUVRET Moireau. Die peetvader Moudaun Estienne (?) En peetmoeder Elizabeth Fricheteau het bevestig dat hierdie meisie gebore is op 9 September 1675.

12 Doopregister Elisabeth Couvret, Protestantse Gemeente Bozachos-en-Dunois, Frankryk, Doopregisters van die Protestantse Gemeente Bozachos-en-Dunois, Frankryk 1671 tot 1684 (1675, Protestantse Gemeente Bozachos-en-Dunois, Frankryk) Aangetek. Datum: 20 Des 2009.

13 Doopregisters, Protestantse Gemeente van Bazoches-en-Dunois, Frankryk, Doopregisters vir 1671 tot 1684 van die Protestantse Gemeente van Bazoches-en-Dunois, Frankryk (1675 Doopregister van die Protestantse Gemeente van Bazoches-en-Dunois, Frankryk) Aangetek. Datum: 22 Des 2009.

Die sesde dag van Oktober 1675 gedoop deur Gem leraar Moy Souligne - COUVRET Elizabeth, dogter van Pierre en Charlotte COUVRET Moireau. Die peetvader Moudaun Estienne (?) En peetmoeder Elizabeth Fricheteau het bevestig dat hierdie meisie gebore is op 9 September 1675.

14 Suid-Afrikaanse Gesolagregisters, J. A.Heese en R. T. J. lombard, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters Deel 1 A-C (R.G. N 1986, Pretoria, Instituut vir Geskiedenisnavorsing, Afdeling Genealogiese Navorsing. In 1998 oorgedra na die Genealogiese Instituut vir Genealogiese Navorsing, Banhoekweg 15, Stellenbosch. Gedruk deur Protea Boekehuis, Pretoria 1999.
ISBN 0-620-23962-X) Aangetek. Datum: 5 Sep 2008 ID: 46, SAG Deel 1 A-C bladsy 563. Verwys. Datum: 5 Sep 2008 Verwys.-ID: b2

15 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families Aangetek. Datum: 26 Okt 2008 ID: 46, Bl.135. Verwys. Datum: 9 Jul 2008

16 SAG1, J. A Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Stellenbosch) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008 ID: 46, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 26 Okt 2008 Verwys.-ID: 46. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van Garbriël Rossouw

17 SAG1, J. A Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Stellenbosch) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008 ID: 46, Bl.563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 24 Okt 2008 Verwys.-ID: 46. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van Garbriël Rossouw

18 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van Garbriël Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

19 Huweliksregister NG Kerk, NG Kerk Kaapland, Huweliksregister NG Kerk Aangetek. Datum: 9 Jul 2008, G3/5/la-bl.13. Verwys. Datum: 9 Jul 2008

20 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. b2 gedoop ca 1702. Getroud op 5 Des 1728 met Anna Marais, weduwee van Garbriël Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

21 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

22 Plmkronieke No 1, NG Moedergemeente, Stellenbosch, Annale van die N G Moedergemeente Stellenbosch No 1
G2 4/1 Doopregister 1688-1732
Aangetek. Datum: 26 Okt 2008 ID: 163, Bl 62. Verwys. Datum: 26 Okt 2008 Verwys.-ID: 163

23 Palmkronieke No 1, NG Moedergemeente, Stellenbosch, Annale van die N G Moedergemeente Stellenbosch No 1
G2 4/1 Doopregister 1688-1732
(30.9.2004 G2 4/1 Doopregister 1688-1732
(en enkele ander inskrywings) met vertolking deur Ockert Malan & Lorna Newcomb
Uitgegee deur Die Genootskap vir die Kerkversameling onder beskerming van Die Kerkraad van die N G Moedergemeente Stellenbosch
2004
ISBN 0-9584832-1-3
) Aangetek. Datum: 20 Okt 2008 ID: 163, Bl 62. Verwys. Datum: 26 Okt 2008 Verwys.-ID: 163 G2 4/1 Doopregister 1688-1732
Bl.62
Datum gedoop: 16 Aug 1711
Vader: Josua Seillier
Moeder: Lysbet Couvre
Getuies: Pieter Mouj en Maria Lombard. Pieter (Pierre) Mouj, wewenaar en sy twee dogters, Marie en Jenne, het in 1699 aan boord van die skip, Donkervliet, in die Kap aangekom, volgens C.G. Botha se boek, Kaapse Hugenote (bl. 97). Hy het in Drakenstein geboer.

24 Departement van Binnelandse Sake. Verwys. Datum: 18 Aep 2006

25 Geboortesertifikaat, Distriksregistrateur, Karibib, Suidwes-Afrika, Geboortesertifikaat (21 Mei 1957) Aangetek. Datum: 29 Sep 2006 ID: 1, 62/39. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 10 Okt 2008 Verwys.-ID: 1

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia