Die Cilliers-Stamboom
Carl Christiaan Wagner en Elsje Johanna Hermina HanekomMan Carl Christiaan WAGNER [782]

     Gebore: 14 Apr 1861
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 782
    Huwelik: - [MRIN:217]
Vrou Elsje Johanna Hermina HANEKOM [783]

     Gebore: 6 Feb 1867
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 783Kinders
1 V Jacoba Maria Elizabeth "Kobie" WAGNER [781]

     Gebore: 27 Aug 1898 - Clanwilliam
     Gedoop: 
    Oorlede: 2 Des 1981
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 781
      Gade: Marthinus Johannes "Tienie" VAN DER MERWE [780] (1896-1962)
      Huw: [MRIN:216]
Geboortenotas (Man)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 542


Algemene Notas (Man)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 542


Algemene Notas (Vrou)

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 542


Geboortenotas vir Kind: Jacoba Maria Elizabeth "Kobie" WAGNER [781]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 542


Doopnotas vir Kind: Jacoba Maria Elizabeth "Kobie" WAGNER [781]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 542


Algemene Notas vir Kind Jacoba Maria Elizabeth "Kobie" WAGNER [781]

Die Van der Merwe-Stamboek deur Janet Melville, bl 542


Riaan Steyn en Carola Ingrid HänicheMan Riaan STEYN [238]
     Gebore: 31 Mei 1968 - Otjiwarongo, Namibië
     Gedoop: 12 Jul 1968 - Otjiwarongo, Namibië
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 238


     Vader: Izak Abraham"Sakkie" STEYN [235] (1931-      )
     Moeder: Jacobus Johannes "Kotie" CILLIERS [234] (1937-      )


    Huwelik: 18 Mar 2006 - Otjiwarongo, Namibië [MRIN:84]
Vrou Carola Ingrid HÄNICHE [239]
     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 239Kinders

Geboortenotas (Man)

Soos meegedeel deur moeder, Jacobus Johannes Steyn.


Doopnotas (Man)

Soos meegedeel deur moeder, Jacobus Johannes Steyn.


Algemene Notas (Man)

Inligting verkry van moeder, Jacobus Johannes Steyn


Algemene Notas (Vrou)

Inligting verkry van skoonmoeder, Jacobus Johannes Steyn


Frederick Wilhelm Harris en Cerina Amanda HartzenbergMan Frederick Wilhelm HARRIS [263] 1

     Gebore: 19 Jul 1963 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 263
    Huwelik: 1 Des 1984 - Crosby [MRIN:319] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Beroep
Vrou Cerina Amanda HARTZENBERG [274] 1

     Gebore: 18 Mar 1967 - Discovery Roodepoort 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 274


     Vader: Carel Andries (Sandy) HARTZENBERG [135] (1944-1981) 1
     Moeder: Martha Catherina Cellieria (Rina) BARKHUIZEN [273] (1946-      ) 1Aangetekende gebeure in haar lewe is:
• BeroepKinders
1 V Illze-Mari HARRIS [312] 1

     Gebore: 26 Mar 1997 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 312

Illze-Mari HarrisMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Illze-Mari HARRIS [312] 1

     Gebore: 26 Mar 1997 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 312


     Vader: Frederick Wilhelm HARRIS [263] (1963-      ) 1
     Moeder: Cerina Amanda HARTZENBERG [274] (1967-      ) 1Aangetekende gebeure in haar lewe is:
• BeroepKinders


Carel Andries HartzenbergMan Carel Andries HARTZENBERG [278] 1

     Gebore: 23 Mei 1988 - Florida 1
     Gedoop: 25 Sep 1988 - Florida Hk 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 278


     Vader: Jacques Anton HARTZENBERG [275] (1968-      ) 1
     Moeder: Elizabeth Hendrina (Lizette) HAASBROEK [277] (1967-      ) 1Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Alt. Doop

• Beroep
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Carel Andries (Sandy) HartzenbergMan Carel Andries (Sandy) HARTZENBERG [135] 1

     Gebore: 13 Feb 1944 - Johannesburg 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 31 Okt 1981 - Discovery Roodepoort 1
    Begrawe: 4 Nov 1981 - Wespark 1
  Gebruiker-ID: 135
    Huwelik: - [MRIN:87]

   Ander Gade: Martha Catherina Cellieria (Rina) BARKHUIZEN [273] (1946-      ) 1 - (Death of one spouse) 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Beroep

• Sk no, Sk no - Tab 15132/81
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Jacobus Adriaan HartzenbergMan Jacobus Adriaan HARTZENBERG [279] 1

     Gebore: 5 Aug 1995 1
     Gedoop: 22 Okt 1995 - Hervormde Kerk Florida, Gauteng, Suid-Afrika 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 279


     Vader: Jacques Anton HARTZENBERG [275] (1968-      ) 1
     Moeder: Elizabeth Hendrina (Lizette) HAASBROEK [277] (1967-      ) 1Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Alt. Doop

• Beroep
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Jacques Anton HartzenbergMan Jacques Anton HARTZENBERG [275] 1

     Gebore: 18 Okt 1968 - Johannesburg 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 275


     Vader: Carel Andries (Sandy) HARTZENBERG [135] (1944-1981) 1
     Moeder: Martha Catherina Cellieria (Rina) BARKHUIZEN [273] (1946-      ) 1


    Huwelik: - [MRIN:243]

   Ander Gade: Elizabeth Hendrina (Lizette) HAASBROEK [277] (1967-      ) 1 - 25 Apr 1987 - Florida [MRIN:330] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Beroep
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Martin Carel Hartzenberg en Deborah-Lee MyburghMan Martin Carel HARTZENBERG [276] 1

     Gebore: 17 Sep 1976 - Discovery Roodepoort 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 276


     Vader: Carel Andries (Sandy) HARTZENBERG [135] (1944-1981) 1
     Moeder: Martha Catherina Cellieria (Rina) BARKHUIZEN [273] (1946-      ) 1


    Huwelik: 13 Jun 1997 - Johannesburg [MRIN:318] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
• Beroep
Vrou Deborah-Lee MYBURGH [314] 1

     Gebore: 1 Des 1975 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 314

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
• BeroepKinders


Stephanus HauptfleischMan Stephanus HAUPTFLEISCH [552] 2

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 552
    Huwelik: - [MRIN:129]
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders
1 V Louisa Susanna HAUPTFLEISCH [551] 2

     Gebore: 4 Sep 1794
     Gedoop: 
    Oorlede: 25 Nov 1876
    Begrawe: - Bo-Vlei Begraafplaas, Wellington
  Gebruiker-ID: 551
      Gade: Petrus Carel CILLIERS [550] (1792-1860) 2
      Huw: 5 Jul 1813 - Paarl [MRIN:128] 2
Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas vir Kind: Louisa Susanna HAUPTFLEISCH [551]

Geboortedatum afgelei van datum van dood op grafsteen


Algemene Notas vir Kind Louisa Susanna HAUPTFLEISCH [551]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers
Bronne


1 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (Gabriël-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

2 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia