Die Cilliers-Stamboom
Petronella Johanna CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
    Huwelik: - [MRIN:360]
Vrou Petronella Johanna CILLIERS [930]

     Gebore: 
     Gedoop: 27 Nov 1814
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 930


     Vader: Abraham GabriŽl CILLIERS [911] (1790-      )
     Moeder: Cornelia Fredrika VAN ZYL [912] (      -      )

Kinders
1 V Elizabeth Christina Cornelia CILLIERS [931]

     Gebore: 16 Des 1837
     Gedoop: 29 Okt 1840 - Swellendam
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 931
Doopnotas (Vrou)

SAG1 bl 568


Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 568


Geboortenotas vir Kind: Elizabeth Christina Cornelia CILLIERS [931]

SAG1 bl 568

Volgens SAG1 bl 568 was die vader Jan Lodewyk Serfontein


Doopnotas vir Kind: Elizabeth Christina Cornelia CILLIERS [931]

SAG1 bl 568


Algemene Notas vir Kind Elizabeth Christina Cornelia CILLIERS [931]

SAG1 bl 568


Petronella Johanna CilliersMan

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
Vrou Petronella Johanna CILLIERS [947]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 947


     Vader: Abraham GabriŽl CILLIERS [937] (1824-1889)
     Moeder: Magdalena Aletta Geertruyda VILJOEN [938] (      -      )

Kinders

Algemene Notas (Vrou)

SAG1 bl 568


Petrus CilliersMan Petrus CILLIERS [714]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 714
    Huwelik: - [MRIN:184]
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders
1 M DaniŽl Gerhardus CELLIERS [713]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 713
      Gade: Sara Johanna CILLIERS [706] (1799-      )
      Huw: 6 Mar 1819 - Paarl [MRIN:183]
Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas vir Kind DaniŽl Gerhardus CELLIERS [713]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Petrus "Pieter" Cilliers en Petronella Helena LouwMan Petrus "Pieter" CILLIERS [41] 1

     Gebore: 19 Nov 1753 - Drakenstein (Paarl) 1
     Gedoop: 24 Nov 1754 - Paarl 1
    Oorlede: 7 Jan 1822 - Distrik Sterllenbosch 1 2
    Begrawe: - By Strooidakkerk, Paarl Begrawe, Maar Grafte Bestaan Nie Meer Nie
  Gebruiker-ID: 41


     Vader: Jan CILLIERS [43] (Ca. 1729-1766) 3
     Moeder: Susanna MALHERBE [44] (1733-      ) 1
     Vader: Jan CILLIERS [43] (Ca. 1729-1766) 3
     Moeder: Sara ROUSSEAU [45] (1736-      ) 1


    Huwelik: 28 Mar 1782 - Paarl [MRIN:12] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou Petronella Helena LOUW [42] 1

     Gebore: 22 Feb 1766 - Paarl 1
     Gedoop: 16 Mar 1766 - Paarl 1
    Oorlede: 20 Feb 1822 - Drakenstein (Paarl) 1
    Begrawe: - Strooidakkerk, Paarl 4
  Gebruiker-ID: 42

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē Alt. Doop

ē BeroepKinders
1 M Petrus Johannes CILLIERS [144] 5

     Gebore: 
     Gedoop: 1 Aug 1774 - Kaap die Goeie Hoop, Suid-Afrika 1
    Oorlede: 21 Des 1846 - Paarl 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 144
      Gade: Margaretha Magdalena ROSSOUW [145] (1790-1868)
      Huw: 7 Sep 1806 - Kaap die Goeie Hoop, Suid-Afrika [MRIN:48]
      Gade: Margaretha Magdalena ROUSSEAU [432] (1790-1868) 1
      Huw: 7 Sep 1806 - Stellenbosch [MRIN:266] 12 V Susanna Margaretha CILLIERS [429] 1

     Gebore: 1 Jan 1783 - Wamakersvallei 1
     Gedoop: 26 Jun 1783 1
    Oorlede: 15 Nov 1836 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 429
      Gade: Jean DE VILLE [430] (      -      ) 1
      Huw: 27 Jul 1800 - Kaapstad [MRIN:267] 13 V Beatrix Maria CILLIERS [433] 1

     Gebore: 7 Des 1786 - Wamakersvallei 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 25 Okt 1848 - Wamakersvallei 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 433
      Gade: Petrus Nicolaas LATEGAN [434] (1787-      ) 1
      Huw: 4 Mei 1806 - Tulbach [MRIN:265] 14 V Sara Elizabeth CILLIERS [435] 1

     Gebore: 22 Jan 1789 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 2 Mar 1830 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 435
      Gade: Hendrik Rudolph VAN ELLEWE [436] (      -      ) 1
      Huw: [MRIN:264]5 V Petronella Helena CILLIERS [437] 1

     Gebore: 13 Nov 1791 - Wamakersvallei 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 11 Mar 1856 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 437
      Gade: Hendrik Willem RAS [438] (1785-      ) 1
      Huw: 1 Okt 1808 - Tulbach [MRIN:263] 16 M Johannes Arnoldus CILLIERS [39] 1

     Gebore: 16 Jan 1794 - Paarl 1
     Gedoop: 26 Jan 1794 - Paarl 1
    Oorlede: 12 Julie 1879 (85 jaar) - Malmesbury, Winkelhaaksvallei 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 39
      Gade: Magdalena Sophia DE KLERK [40] (1792-      ) 1
      Huw: 1 Okt 1814 - Tulbagh, Kaapkolonie [MRIN:11] 1
      Gade: Margaretha Aletta NOLTE [146] (1802-1834) 1
      Huw: 6 Aug 1820 - Tulbagh, Kaapkolonie [MRIN:50] 1
      Gade: Louisa Maria SMIT [148] (      -      )
      Huw: 1 Jan 1837 - Kaapstad, Kaapkolonie [MRIN:51]7 M DaniŽl Gerhardus CILIERS [425] 1

     Gebore: 1796 1
     Gedoop: 12 Jun 1796 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 425
      Gade: Sara Johanna CILLIERS [424] (1799-      ) 1
      Huw: 16 Mar 1819 - Paarl [MRIN:268] 18 V Maria Johanna CILLIERS [442] 1

     Gebore: 8 Jul 1798 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 442
      Gade: Gideon Jacobus WOLFAARDT [443] (      -      ) 1
      Huw: 2 Des 1820 - Paarl [MRIN:262] 19 M Abraham Petrus CILLIERS [444] 1

     Gebore: 3 Nov 1800 - Paarl 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 14 Jul 1854 - Paarl 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 444
      Gade: Anna Dorothea VAN NIEROP [445] (1801-1881) 1
      Huw: [MRIN:261]10 V Margaretha Magdalena CILLIERS [446] 1

     Gebore: 1803 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 9 Mei 1842 - Paarl 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 446
      Gade: Adriaan Albertus VAN NIEROP [447] (      -      ) 1
      Huw: 8 Mei 1825 - Paarl [MRIN:260] 111 M Gabriel Gideon CILLIERS [448] 1

     Gebore: 7 Mei 1806 - Tulbach 1
     Gedoop: 8 Jun 1806 - Tulbach 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 448
Geboortenotas (Man)

Afgelei van sy sterftedatum - 7 Jan 1822 - en ouderdom by sterfte 68 jaar 1 maand en 29 dae.
Opgeteken in Milleniumregister van die Strooidak-gemeente, Paarl.


Sterftenotas (Man)

Sterfte opgeteken in Milleniumregister van die Strooidak NG gemeente, Paarl 2001.


Algemene Notas (Man)

Kerklidmaatskap
Pieter Silliers
Drakenstein : Aangeneem 29.06.1774
Latere inskrywing : Met attestaat na Tulbagh 20.04.1806
(G3/4/1-p70)
Pieter Cilje en Petronella Louw
Tulbagh : Met attestatie van de Paerl 31.03.1809
Latere inskrywing : Egte lieden met attestatie naar Draakenstein //.10.1815
(G4/8/1-p2)
Pieter Cilliers/Petronella Louw
Paarl : Met attestatie van Tulbach //.//.1815
Daniel Gerhardus Cilliers
Maria Johanna Cilliers
Sarah Elizabeth Cilliers
(G3/4/2-p34)
Huwelik
Petrus Cillie
Petronella Louw
xPaarl 28.03.1782
(G3/5/1a-p79)
Dood
Pieter Cilliers
*Kaap de Goede Hoop
+Distrik Stellenbosch 07.01.1822 (68jr 1md 29dae)
(MOOC 6/3/C-p65a)
Pieter Cilliers (68jr 1md 29dae)
Een testament
+Drakenstein 07.01.1822
(Doderegister G3/6/1-p40)
Pieter Cilliers +07.01.1822
By Strooidakkerk, Paarl begrawe - grafte bestaan nie meer nie.
(Strooidakkerk, Paarl - Boek der Gestorwenes 1810-1920)
Ontvang van J G le Roux, Paarl.
Testament
Kopie van gesamentlike testament van Pieter Cilliers en Petronella Louw gedateer 21.10.1821 en opgestel in hul woonhuis 'in't gehug de Paarl'.
Aan de Paarl woonagtig.
Inligting oor wat van hul slawe moet word.
Vertoon aan Weeskamer 28.01.1822.
(MOOC 7/1/86-no16)
Boedelinventaris
Nie in KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plase
1. Brandenburg/Halfmanshof
Leningsplaas Brandenburg.
(Opgaafrol van 1806)
Eiendomsplaas Brandenburg/De Brandenburg 29 morg 588 vk roede.
(Opgaafrolle van 1808/1809/1810/1811/1815)
Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof/De Halfmanshof.
(Opgaafrolle van 1812/1813/1814)
Mnr le Roux kan geen verklaring bied oor die twee name vir die plaas nie. Dit het wel gebeur dat die oorspronklike plaas in twee verdeel is en een deel die ou naam behou het terwyl die ander deel 'n ander naam gekry het, maar die feit dat Brandenburg en Halfmanshof bykans presies in die helfte verdeel is, laat hierdie moontlikheid onwaarskynlik lyk.
(Persoonlike inligting van J G le Roux, Paarl)
Ligging van Brandenburg/Halfmanshof
Brandenburg : Aan de 24 Rivieren.
(Opgaafrol van 1806)
Brandenburg : Veldkornetskap Oor die Bergrivier, suid van 24 Riviere.
(Opgaafrolle van 1808/1809)
Brandenburg : Veldkornetskap Over de 24 Rivieren.
(Opgaafrol van 1815)
Halfmanshof : Veldkornetskap Over de 24 Rivieren.
(Opgaafrolle van 1812/1813)
1850 : Velkornetskap Vier-en-Twintig Riviere is in die Porterville omgewing.
Brandenburg is SW van Porterville geleŽ.
(Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, Ongepubliseer, GISA, Stellenbosch)
Halfmanshof is SW van Porterville geleŽ en is dieselfde plaas as Brandenburg op die kaarte in voorgemelde Bewaarders van ons Erfenis.
(Opmetings en Kartering, Mowbray, Kaapstad - Kaart 3318BB)
Mnr le Roux kan volgens die vorm van die twee plase op die kaarte sien dat Brandenburg en Halmanshof twee verskillende aanliggende plase was, maar kon tot dusver (Februarie 2001) geen kaarte opspoor waar beide plase op dieselfde kaart aangedui is nie.
(Persoonlike inligting J G le Roux, Paarl)
2. Eendrag - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Suider Paarl
Deel A
3 morg 353 vk roede en 1 morg 4 vk roede erfpag in 1818
OordragEienaarskapEienaar
03.12.18131813-1833 Pieter S du Plessis x Elizabeth M Malherbe
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Erf 483 roede 127 voet Eendracht.
(Opgaafrol van 1820)
Erf 335 roede 128 voet de Eendragt.
(Opgaafol van 1821)
Eiendomserf Eendragt.
(Boedelinventaris MOOC 7/1/86-no60 van 23.02.1822)
Hierdie plaas is goed nagevors.
Die feit dat die grootte van die erf wissel in die opgaafrolle is 'n aanduiding dat wissellende groottes van die plaas van die eienaar gehuur is.
Alhoewel Petronella Louw se boedelinventaris aandui dat dit 'n eiendomsplaas is, is die feit dat geen geldwaarde daaraan gekoppel is nie 'n verdere aanduiding dat dit nie haar eiendom was nie; wel 'n eiendomsplaas, maar iemand anders s'n.
Die stukkies grond wat ook in die boedelinventaris genoem word, is 'n verdere aanduiding dat hulle grond gehuur het.
(Persoonlike inligting van J G le Roux)
Ligging van Eendrag
Veldkornetskap van die Paarl.
(Opgaafrolle van 1820/1821)
Aan de Paarl Diamand.
(Boedelinventaris MOOC 7/1/86-no60 van 23.02.1822)
Die omgewing ten ooste van Paarlberg het as Paarl Diamand bekend gestaan.
(Persoonlike inligting van J G le Roux)
In die dorpsgebied van die Paarl, wes van die Bergrivier.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
3. Goede Rust - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Dal Josafat
50 morg
OordragEienaarskapEienaar
1780-1784Johann Ricke x Martha Cecilia Theron
28.07.17841784-1786Pieter Celliers x Petronella Louw
12.04.17861786-1794Johannes Rossouw x Beatrix Louw
Ricke verkoop in 1784 aan Pieter Celliers wat in 1786 plase ruil met sy swaer Johannes Rossouw van Soetendal, Wamakersvallei.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Goede Rust
Paarl-omgewing, oos van die Bergrivier.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
4. Goede Verwagting - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Voor-Groenberg
Soetendal
12 morg 580 vk roede
OordragEienaarskapEienaar
15.01.17841784-1786Johannes Rossouw x Beatrix Louw
12.04.17861786-1791Pieter Celliers x Petronella Louw - Deel A (Sien : Goede Verwagting)
12.10.17861786-1792Gerrit Louw xElisabeth Myburgh - Deel B
Soetendal Deel A:
5 morg 482 (?408) vk roede eiendomsgrond, hierna deel van Goede Verwagting.
Johannes Rossouw dra 'n deel van sy plaas oor aan sy swaer Pieter Celliers.
Soetendal Deel B:
7 morg 178 vk roede + 2 morg 145 roede erfpag = 9 morg 323 vk roede.
Goede Verwagting
3 morg 145 vk roede
OordragEienaarskapEienaar
06.01.17841784-1786Johannes Rossouw x Beatrix Louw
12.04.17861786-1791Pieter Celliers x Petronella Louw
17.09.17911791-1798Gabriel Rossouw x Margaretha Magdalena Louw
Die oorsprong van Goede Verwagting kan teruggevoer word na 1786 toe Johannes Rossouw van Soetendal drie stukke grond aan sy swaer Pieter Celliers verkoop het. Die drie stukke grond was:
5 morg 402 (?408) vk roede van Soetendal.
2 morg 145 vk roede erfpag wat in 1784 aan Daniel Rossouw van Vondeling toegeken is en dadelik deur hom oorgedra is aan Johannes Rossouw.
1 morg wat in 1785 aan Johannes Rossouw toegeken is.
Die drie stukke was nie aangrensend nie, maar is nogtans as 'n eenheid bestuur en saam verkoop. Eers in 1818 is die tussengeleŽ staatsgrond in erfpag verkry en die plaas in 'n geografiese eenheid gekonsolideer met die naam Goede Verwagting.
Pieter Celliers verkoop die drie stukke grond in 1791 aan sy swaer Gabriel Rossouw.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Goede Verwagting
Noord van Wellington.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
5. Kromrivier no. 1 - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Wellington-Blouvlei
30 morg
OordragEienaarskapEienaar
23.10.17831783-1789Adriaan Louw x Elisabeth Rossouw
04.12.17891789-1805Pieter Celliers x Petronella Louw
26.04.17991799-////Daniel Gerhardus Malan x Anna Aletta Retief-Deel A
02.05.18051805-1834Jan Godlieb Brink x Francina Louisa le Roux-Deel B
Adriaan Louw verkoop aan Pieter Celliers van Soetendal. Celliers verkoop in 1799 'n gedeelte van die plaas aan Daniel Gerhardus Malan en die restant in 1805 aan Jan Godlieb Brink.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Kromrivier no.1
NW van Wellington.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
6. Wolwehoek - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Voor-Groenberg
1 morg 100 vk roede
OordragEienaarskapEienaar
27.07.17841784-1784Pieter Celliers x Petronella Louw
28.07.17841784-1801Petrus Jacobus Malherbe x Anna Catharina Nieuwoudt
Goewerneur van de Graaf ken die plaas aan Pieter Celliers toe wat dit die volgende dag aan sy neef Petrus Jacobus Malherbe oordra.
Dit is onbekend vir watter doel Celliers hierdie stuk grond aangevra het.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Wolwehoek
NO van Wellington.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Leningsplase
1. Rietfontein
Pieter Cilliers Sn-Jan kan vir 'n tydperk vir 1 jaar met sy vee 'lÍ' op die plaas de Rietfontein geleŽ 'omtrend de Brakke Fontein'.
16 ducatons (24 Riksdalers)
23.07.1792
Nota oor iets rakende bostaande plaas.
24.07.1793
(Weilisensie RLR 37/2-p135. Was p267)
Ligging van Rietfontein
1850 : Suid van Bonnievale.
(Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, Ongepubliseer, GISA, Stellenbosch)
2. Steenboksvlakte
Leningsplaas in de Steenboksvlakte.
Trekvee word op Bossiesvelt gehuisves.
(Opgaafrolle van 1798/1803)
Ligging van Steenboksvlakte
1850:
Die Bossiesveld is 'n gebied in die Bonnievale (Bossiesveld) en McGregor (Middel Bossiesveld) omgewing.
SW van McGregor.
(Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, Ongepubliseer, GISA, Stellenbosch)
Opgaafrolle : Distrikte Drakenstein, Graaff-Reinet, Stellenbosch en Tulbagh
(Oor die algemeen einde April/Begin Mei opgeneem)
M=Mans V=Vrouens Sn=Seuns Dg=Dogters
Sl=Slawe Sv=Slavinne Ss=Slawe seuns Sd=Slawe dogters
Pde=Perde Bte=Beeste Ske=Skape Bke=Bokke Vke=Varke
Winst=Wingerdstokke Lw=LŽers wyn Bw=lÍers brandewyn
Ks=Mud koring gesaai Kw=Mud koring gewen
Gs=Mud gars gesaai Gw=Mud gars gewen
Hs=Mud hawer gesaai Hw=Mud hawer gewen
S=Snaphaan P=Pistool D=Degens (swaard)
Wa=Waens Kar=Karre
JaarMVSnDgSlSvSsSdPdeBteSkeBkeVkeWinstLwBwKsKwGsGwHsHwSPDWaKar
Distrik Drakenstein
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
17741 1 1
17751 1 1
17761 1 1
17771 1 1
17781 1 1
17791 1 1
17801 1 1
1781
178211 1 111
1783111 1 1 1
178411 12 110 111
178511 121 110 180008 111
178611 12 110 80008 111
178711122 110 80008 111
178811124 110 80008 111
1789111241 820 3000030 111
179011 241 820 3000030 111
1791111141 820 3000030 111
1792111251 820 3000020 111
1793111451 820 3000020 111
1794111451 820 3000020 111
1795111451 820 3000015 111
1796111451 820 3000015
1797111451 820 3000020
1798113472 953226 65 -40
1799
18001145821 957 3 318
18011144 892 974 50
1802114492 84480
18031142832630 30 2-
Distrik Drakenstein & Distrik Graaff-Reinet
1804
Distrik Stellenbosch
18051135821 96154731060000422Ĺ10 4
Distrik Tulbagh
1806113282 27553412010 11
1807
18081134723 248313030 1500Ĺ[!20203360670 31
18091133823 237614080 20?236 4
181011238222229410274 202262466136 4
1811112382312586911102 251802208100 3
181211237 5227104801022 233002378150 3
18131123524 348553150 27150120650 4
181411237 5227104801022 233002378150 3
18151112524128101115522100006 4
Distrik Stellenbosch & Distrik Tulbagh
1816
1817
1818
Distrik Stellenbosch
181911 12211 1500
182011 12212 11200
182111 12111 11500
1822
1822 Nie in opgaafrolle teŽgekom nie Petrus Cilliers +07.01.1822/Anna Maria Naudť +20.02.1822
Opgaafrolverwysings
Distrik Drakenstein:
1767-1772- Pa +06.06.1766 - Nie hy of sy broer Johannes (d1) in hul stiefma se opgaafrolle nie.
- Johannes (b1) het sy eie opgaafrol vanaf 1773.
1774 : J207-p2- Pieter Cilliers Sn-Jan
1775 : J208-p5- Pieter Cilliers Sn-Jan
1776 : J209-p13- Pieter Cilliers Sn-Jan
1777 : J210-p9- Pieter Cilliers Sn-Jan
1778 : J210-p10- Pieter Cilliers Sn-Jan
1779 : J211-p8- Pieter Cilliers Sn-Jan
1780 : J212-p17- Pieter Cilliers Sn-Jan
1781 : J213- Pieter Cilliers Sn-Jan (Indeks)
1782 : J213-p30- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1783 : J186-p30- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1784 : J214-p33- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1785 : J215-p6- Pieter Cilliers x Petronella Louw
1786 : J215-p37- Pieter Cilliers xPetronella Louw
1787 : J215-p2- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1788 : J216-p21- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1789 : J217-p32- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1790 : J218-p16- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1791 : J218-p2- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1792 : J219-p15- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1793 : J219-p28- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1794 : J221-p8- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1795 : J223-p8- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1796 : J224-p4- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1797 : J222-p38- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1798 : J224- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1799 :- Geen opgaafrolle nie
1800 : J226- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1801 : J227- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1802 : J226- Pieter Cilliers Sn-Jan x Pet'a Louw
1803 : J229- Pieter Cilliers Sn-Jan x Pet'a Louw
1804 : J229- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
Distrik Graaff-Reinet:
1804 : J122- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie.
Distrik Stellenbosch:
1805 : J232-p39- Pieter Cilliers x Petronella Louw
Distrik Tulbagh:
1806 : J370-no345- Pieter Cilliers x Petronella Louw
1807 : J372- Opgaafrolle onvolledig
1808 : J374- Pieter Cillie d'Oude x Petronella Louw
1809 : J376- Pieter Cillie d'Oude x Petronella Louw
1810 : J377-p16- Pieter Cilje d'Oude x Petronella Louw
1811 : J378-p17- Pet's Cilje d'Oude x Petronella Louw
1812 : J379-p16- Pieter Cilje d'Oude x Petronella Louw
1813 : J380-p16- Pieter de Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1814 : J381-p17- Pieter Cilje d'Oude x Petronella Louw
1815 : J382-p19- Pieter de Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1816 : J384- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1817 : J386- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1818 : J387- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
Distrik Stellenbosch:
1816 : J252- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1817 : J255- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1818 : J258- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1819 : J260- Pieter Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1820 : J261-p43- Pieter Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1821 : J264-p43- Pieter Cilliers de oude x Petronella Louw
1822 : J266- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie Petrus Cilliers +07.01.1822/Anna Maria Naudť +20.02.1822
Addisionele Inligting in Opgaafrolle
Distrik Drakenstein:
1798 : Eiendomsplaas 30 morg
Leningsplaas in de Steenboksvlakte
1800 : Plaas 17 morg deels bruikbaar
1803 : Trekvee word op Bossiesvelt gehuisves
Distrik Stellenbosch:
1805 : Woon in veldkornetskap van Wagenmakersvallei
Eienaar van 'n 18 morg plaas
Distrik Tulbagh:
1806 : Leningsplaas Brandenburg geleŽ aan de 24 Rivieren
1808 : Woon in die veldkornetskap Oor die Bergrivier, suid van 24 Riviere
Eiendomsplaas Brandenburg
1809 : Woon in die veldkornetskap Oor die Bergrivier, suid van 24 Riviere
Eiendomsplaas Brandenburg
1810 : Eiendomsplaas Brandenburg
1811 : Eiendomsplaas Brandenburg
1812 : Woon in veldkornetskap Over de 24 Rivieren
: Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof
1813 : Woon in veldkornetskap Over de 24 Rivieren
Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof
1814 : Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof
1815 : Woon in veldkornetskap Over de 24 Rivieren
Eiendomsplaas 29 morg 580 vk roede Brandenburg
Wisselende afstand vanaf Drostdy geleŽ:
5, 6, 8, 8Ĺ, 9, en 10 uur.
(1806/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815)
Distrik Stellenbosch:
1819 : Woon in veldkornetskap van die Paarl
1 Erf 325 roede 128 voet
1820 : Woon in veldkornetskap van die Paarl
1 Erf 483 roede 127 voet Eendracht
1821 : Woon in veldkornetskap van die Paarl
1 Erf 335 roede 128 voet de Eendragt
Veranderings aan Mans, Vrouens, Seuns en Dogters in Opgaafrolle
1782 - Tree in huwelik:
- x28.03.1782 Petronella Louw
1783 - Seuns vermeerder van 0 na 1:
- Fout, weer korrek in 1784
1784 - Seuns verminder van 1 na 0:
- Fout van 1783 reggestel
- Dogters vermeerder van 0 na 1:
- Susanna Margaretha =26.01.1783
1785 - Seuns vermeerder nie van 0 na 1 nie:
- Petrus Johannes =01.08.1784 : Korrek in 1787
1786 - Seuns vermeerder steeds nie van 0 na 1 nie:
- Fout, weer korrek in 1787
1787 - Seuns vermeerder van 0 na 1:
- Fout van 1785/1786 reggestel
- Dogters vermeerder van 1 na 2:
- Beatrix Maria =24.12.1786
1790 - Seuns verminder van 1 na 0:
- Fout, weer korrek in 1791
- Dogters vermeerder nie van 2 na 3 nie:
- Sara Elisabeth *23.06.1789 : Korrek in 1793
1791 - Seuns vermeerder van 0 na 1:
- Fout van 1790 reggestel
- Dogters verminder van 2 na 1:
- Fout, weer korrek in 1793
1792 - Dogters vermeerder van 1 na 2 i.p.v. 3 na 4:
- Petronella Helena *15.10.1791
- Fout, weer korrek in 1793
1793 - Dogters vermeerder van 2 na 4:
- Fout van 1790-1792 reggestel
1794 - Seuns vermeerder nie van 1 na 2 nie:
- Johannes Arnoldus *16.01.1794 - Korrek in 1798
1797 - Seuns vermeerder nie na 3 nie:
- Daniel Gerhardus *27.05.1796 - Korrek in 1798
1798 - Seuns vermeerder van 1 na 3:
- Fout van 1794 en 1797 reggestel
1799 - Geen opgaafrolle nie
1800 - Seuns vermeerder van 3 na 4:
- Abraham Petrus *03.11.1800
- Dogters het van van 4 na 5 vermeerder:
- Maria Johanna *08.07.1798
1801 - Dogters verminder van 5 na 4:
- Susanna Margaretha =26.01.1783 x27.07.1800
1803 - Dogters verminder van 4 na 2:
- Fout, weer korrek in 1805
1804 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1805 - Seuns het van 4 na 3 verminder:
- Petrus Johannes =01.08.1784 : Eie opgaafrol
- Dogters het van 2 na 5 vermeerder:
- Fout van 1803 reggestel
- Margaretha Magdalena *c1803
1806 - Dogters verminder van 5 na 2:
- Fout, weer korrek in 1808
1807 - Opgaafrolle onvolledig
1808 - Seuns het nie van 3 na 4 vermeerder nie:
- Gabriel Gideon *07.05.1806 : +Voor 1808
- Dogters het van 2 na 4 vermeerder:
- Fout van 1806 reggestel
- Beatrix Maria =24.12.1786 x04.05.1806
1809 - Dogters verminder van 4 na 3:
- Petronella Helena *15.10.1791 x27.10.1808
1810 - Seuns verminder van 3 na 2:
- Johannes Arnoldus *16.01.1794 : Eie opgaafrol
1815 - Seuns verminder van 2 na 1:
- Daniel Gerhardus *27.05.1796 : Eie opgaafrol
- Dogters verminder van 3 na 2:
- Moontlik Sara Elisabeth *23.06.1789 x02.11.1816
1816 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1817 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1818 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1819 - Seuns het van 1 na 0 verminder:
- Abraham Petrus *03.11.1800 : Eie opgaafrol
- Dogters het van 2 na 1 verminder:
- Maria Johanna *08.07.1798 : Eie opgaafrol
Ander Inligting
In 1779 erf Petrus en sy broer Jan elk 'n bedrag van 622 Riksdalers wat hul oorlede ma se deel van haar ma, Elizabeth Cilliers, se boedel was.
(Sy ouma (b4) se boedelinventaris MOOC 13/1/10-no30)
Vendusierolle
Venusierolle van Urbanus Sauerman d oude (xb6 Maria Cellier) gehou 21.08.1782 ter Plaatse van Sara Coetsee wed Wijlen Johannes Oberholster
Huis- en persoonlike items word verkoop vir totale bedrag van Rds106-2.
Die items wat verkoop word, word gelys saam met die naam van die persoon wat dit gekoop het asook die prys.
Cilliers wat items koop:
b8/[6099]Mons Pieter Cilliers koop 1 tabakmes met sy bord vir Rds1-3.
b2c1d2/[120]Pieter Cilliers Sn-Jan koop 1 rak en 1 kopstuk vir Rds 1-1.
(MOOC 8/18-no96)
20 lÍers = 11 547 liter (1 lÍer dus = 577,35 liter)
(De Jongh, P S Sarel Cilliers, Perskor, 1987, p8).

Malabar : Hawens aan die weskus van IndiŽ.
(Schoeman, Karel Armosyn van die Kaap, Human en Rousseau, 1999, p13+15)

Storie
Petrus is op 24 November 1754 in die Paarl gedoop en op 29 Junie 1774 in dieselfde gemeente as kerklidmaat aangeneem.
Hy trou op 27-jarige ouderdom op 28 Maart 1782 in die Paarl met die 16-jarige Petronella Louw. Sy broer Charl (d7) trou in 1793 met Petronella se suster Elizabeth Catharina Louw. Elf kinders word uit die huwelik tussen Petrus en Petronella gebore; vyf seuns en ses dogters, waarvan hul jongste seun Gabriel Gideon voor sy tweede verjaarsdag oorlede is. Hul oudste nege kinders is in die Paarl gedoop en hul jongste kind in Tulbagh, maar geen dooprekord kon vir Margaretha Magdalena opgespoor word nie. Die Graaff-Reinet se dooprekords ontbreek vir die tydperk waarin sy gebore is en 'n mens kan maar net wonder of Petrus, met die oog op die verkope van sy plaas Kromrivier no. 1, nie dalk 'n draai in Graaff-Reinet gemaak het om die boerderymoontlikhede aldaar te ondersoek en dat Margaretha Magdalena toe daar gebore en gedoop is nie.
In 1784 ken Goewerneur van de Graaf die plaas Wolwehoek (1 morg 100 vk roede) in die Wellington omgewing aan Petrus toe, maar hy dra dit die volgende dag aan sy neef Petrus Jacobus Malherbe oor. Vir watter doel hy hierdie stukkie grond aangevra het, is onbekend. In dieselfde jaar koop hy die plaas Goede Rust (50 morg) in die Paarl omgewing waar hy vir twee jaar tot 1786 boer. In daardie jaar ruil hy en sy swaer Johannes Rossouw plase en verhuis hy na die Wellington omgewing waar hy op 'n deel van Soetendal, wat later as Goede Verwagting bekend sou staan, boer. Hierdie grond word weer vyf jaar later in 1791 verkoop. In 1789 koop hy die plaas Kromrivier no 1 (30 morg) wat ook in die Wellington omgewing geleŽ was. Tien jaar later verkoop hy in 1799 'n deel van hierdie plaas en in 1805 die restant van die plaas. Hierna verhuis hy na die Porterville omgewing waar hy op die plase Brandenburg (30 morg) en/of Halfmanshof boer tot 1815. Daar kon vasgestel word dat Brandenburg en Halmanshof twee aangrensende plase was (tans slegs bekend as Halfmanshof), maar of
Petrus op beide plase of op net een van die twee geboer het, is onseker.
Hy verhuis dan weer na die Paarl waar hy op 'n gedeelte van Eendrag boer wat hy waarskynlik van die eienaar gehuur het. Beide hy en sy vrou bly hier totdat hulle te sterwe kom.
Tussen 1792 en 1803 het Petrus ook vee in die veldkornetskap Bossiesveld, tussen McGregor en Bonnievale, aangehou - in 1792/3 op die leningsplaas Rietfontein, suid van Bonnievale, maar dit is nie bekend of hy hierdie plaas tot 1803 gehuur het nie.
In die Paarl en Wellington omgewing het Petrus hom toegelÍ op wynbou en toe Kromrivier no. 1 in 1815 verkoop is, was daar 60,000 wingerdstokke aangeplant wat in daardie jaar 42 lÍers (24 248 liters) wyn gelewer het. Hy het hier ook 'n paar perde en 'n kudde van ongeveer 20 beeste aangehou. In die Porterville omgewing verander sy boerderyaktiwiteite egter na veeteeld en die aanplant van gesaaides. Hier het hy ongeveer 30 perde aangehou en 'n kudde van sowat 100 beeste, 100 skape en 100 bokke besit. Koring is op redelike groot skaal gesaai waarvan hy tot 300 mud oes, terwyl gars en hawer op 'n veel kleiner skaal gesaai is met 'n maksimum oes van 60 mud gars en 150 mud hawer. Met sy terugkeer na die Paarl in 1815 begin hy weer wingerdstokke op klein skaal verbou en ten tye van sy dood het hy 1 500 stokke verbou.
Hy het gedurende sy leeftyd sowat 8 slawe, 2 slavinne en 'n aantal slawekinders besit en met sy verhuising na die Paarl het van sy slawe hom en sy vrou vergesel. Wanneer sy vrou te sterwe kom, word slegs die 84-jarige slaaf Filander van Malabar (weskus van IndiŽ) in haar boedelinventaris genoem.
Beide Petrus en sy vrou is vroeg in 1822 oorlede; hy op 67-jarige ouderdom op 7 Januarie 1822 en sy vrou twee dae voor haar 56ste verjaarsdag op 20 Februarie 1822.
___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Petronella Louw
Geboorte/Doop
*22.02.1766 (Bereken vanaf sterfouderdom 55jr 11mde 29dae)
(Sien : Dood)
Petronel =Paarl 16.03.1766
Ouers: Petrus Louw/Beatrixs Olivier
Getuies: Pieter du Toit
Susanna de Sward
Pieter van der Merwe
Helena du Toit
(G3/3/2-p123)
Dood
Petronella Louw wed-Pieter Cilliers (55jr 11mde 29dae)
Een testament
+Drakenstein 20.02.1822
(Doderegister G3/6/1-p40)
Petronella Louw
*Kaap de Goede Hoop
wed-Pieter Cilliers
+Distrik Stellenbosch 20.02.1822 (55jr 11mde 29dae)
(MOOC 6/3/L-p52)
Petronella Helena Louw +20.02.1822
By Strooidakkerk, Paarl begrawe - grafte bestaan nie meer nie.
(Strooidakkerk, Paarl - Boek der Gestorwenes 1810-1920)
Ontvang van J G le Roux, Paarl.
Testament
Testament van Petronella Louw weduwee van Pieter Cillie de oude opgestel aan haar woonhuis in die Paarl 03.02.1822.
Voogde oor kinders:
Haar skoonseun [37998] Hendrik Rudolf van Elvan
Haar seun [68] Petrus Johannes Cillie
'Geregistreer by die Weeskamer 19.03.1822'
(MOOC 7/1/86-no59)
Boedelinventaris
Inventaris van die weduwee Pieter Cillie de oude Petronella Cillie gebore Louw 23.02.1822 opgestel.
Woning ofte Hoofdstede, zeker Eigendomserf geleŽ aan de Paarl Diamand gemerk no 3, tans genaamd Eendragt per rest nog groot in zynen grond 147 kwadraat Roeden annex gelegen nog een stukje Eigendomsgrond, groot 187 kwadraat roeden en nog 109 dito Roeten.
84 jarige slaaf Filander van Malabar.
Lys van 15 persone wat geld aan die boedel skuld.
'Geregistreer by die Weeskamer 19.03.1822'
(MOOC 7/1/86-no60)

Nommer tussen [ ]
PEGIS databasisnommer by Genealogiese Instituut, van Suid-Afrika, Stellenbosch en die Genealogiese Navorsingsgroep van Port Elizabeth. 1


Navorsingsnotas (Man)

Kerklidmaatskap
Pieter Silliers
Drakenstein : Aangeneem 29.06.1774
Latere inskrywing : Met attestaat na Tulbagh 20.04.1806
(G3/4/1-p70)
Pieter Cilje en Petronella Louw
Tulbagh : Met attestatie van de Paerl 31.03.1809
Latere inskrywing : Egte lieden met attestatie naar Draakenstein //.10.1815
(G4/8/1-p2)
Pieter Cilliers/Petronella Louw
Paarl : Met attestatie van Tulbach //.//.1815
Daniel Gerhardus Cilliers
Maria Johanna Cilliers
Sarah Elizabeth Cilliers
(G3/4/2-p34)
Huwelik
Petrus Cillie
Petronella Louw
xPaarl 28.03.1782
(G3/5/1a-p79)
Dood
Pieter Cilliers
*Kaap de Goede Hoop
+Distrik Stellenbosch 07.01.1822 (68jr 1md 29dae)
(MOOC 6/3/C-p65a)
Pieter Cilliers (68jr 1md 29dae)
Een testament
+Drakenstein 07.01.1822
(Doderegister G3/6/1-p40)
Pieter Cilliers +07.01.1822
By Strooidakkerk, Paarl begrawe - grafte bestaan nie meer nie.
(Strooidakkerk, Paarl - Boek der Gestorwenes 1810-1920)
Ontvang van J G le Roux, Paarl.
Testament
Kopie van gesamentlike testament van Pieter Cilliers en Petronella Louw gedateer 21.10.1821 en opgestel in hul woonhuis 'in't gehug de Paarl'.
Aan de Paarl woonagtig.
Inligting oor wat van hul slawe moet word.
Vertoon aan Weeskamer 28.01.1822.
(MOOC 7/1/86-no16)
Boedelinventaris
Nie in KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plase
1. Brandenburg/Halfmanshof
Leningsplaas Brandenburg.
(Opgaafrol van 1806)
Eiendomsplaas Brandenburg/De Brandenburg 29 morg 588 vk roede.
(Opgaafrolle van 1808/1809/1810/1811/1815)
Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof/De Halfmanshof.
(Opgaafrolle van 1812/1813/1814)
Mnr le Roux kan geen verklaring bied oor die twee name vir die plaas nie. Dit het wel gebeur dat die oorspronklike plaas in twee verdeel is en een deel die ou naam behou het terwyl die ander deel 'n ander naam gekry het, maar die feit dat Brandenburg en Halfmanshof bykans presies in die helfte verdeel is, laat hierdie moontlikheid onwaarskynlik lyk.
(Persoonlike inligting van J G le Roux, Paarl)
Ligging van Brandenburg/Halfmanshof
Brandenburg : Aan de 24 Rivieren.
(Opgaafrol van 1806)
Brandenburg : Veldkornetskap Oor die Bergrivier, suid van 24 Riviere.
(Opgaafrolle van 1808/1809)
Brandenburg : Veldkornetskap Over de 24 Rivieren.
(Opgaafrol van 1815)
Halfmanshof : Veldkornetskap Over de 24 Rivieren.
(Opgaafrolle van 1812/1813)
1850 : Velkornetskap Vier-en-Twintig Riviere is in die Porterville omgewing.
Brandenburg is SW van Porterville geleŽ.
(Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, Ongepubliseer, GISA, Stellenbosch)
Halfmanshof is SW van Porterville geleŽ en is dieselfde plaas as Brandenburg op die kaarte in voorgemelde Bewaarders van ons Erfenis.
(Opmetings en Kartering, Mowbray, Kaapstad - Kaart 3318BB)
Mnr le Roux kan volgens die vorm van die twee plase op die kaarte sien dat Brandenburg en Halmanshof twee verskillende aanliggende plase was, maar kon tot dusver (Februarie 2001) geen kaarte opspoor waar beide plase op dieselfde kaart aangedui is nie.
(Persoonlike inligting J G le Roux, Paarl)
2. Eendrag - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Suider Paarl
Deel A
3 morg 353 vk roede en 1 morg 4 vk roede erfpag in 1818
OordragEienaarskapEienaar
03.12.18131813-1833 Pieter S du Plessis x Elizabeth M Malherbe
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Erf 483 roede 127 voet Eendracht.
(Opgaafrol van 1820)
Erf 335 roede 128 voet de Eendragt.
(Opgaafol van 1821)
Eiendomserf Eendragt.
(Boedelinventaris MOOC 7/1/86-no60 van 23.02.1822)
Hierdie plaas is goed nagevors.
Die feit dat die grootte van die erf wissel in die opgaafrolle is 'n aanduiding dat wissellende groottes van die plaas van die eienaar gehuur is.
Alhoewel Petronella Louw se boedelinventaris aandui dat dit 'n eiendomsplaas is, is die feit dat geen geldwaarde daaraan gekoppel is nie 'n verdere aanduiding dat dit nie haar eiendom was nie; wel 'n eiendomsplaas, maar iemand anders s'n.
Die stukkies grond wat ook in die boedelinventaris genoem word, is 'n verdere aanduiding dat hulle grond gehuur het.
(Persoonlike inligting van J G le Roux)
Ligging van Eendrag
Veldkornetskap van die Paarl.
(Opgaafrolle van 1820/1821)
Aan de Paarl Diamand.
(Boedelinventaris MOOC 7/1/86-no60 van 23.02.1822)
Die omgewing ten ooste van Paarlberg het as Paarl Diamand bekend gestaan.
(Persoonlike inligting van J G le Roux)
In die dorpsgebied van die Paarl, wes van die Bergrivier.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
3. Goede Rust - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Dal Josafat
50 morg
OordragEienaarskapEienaar
1780-1784Johann Ricke x Martha Cecilia Theron
28.07.17841784-1786Pieter Celliers x Petronella Louw
12.04.17861786-1794Johannes Rossouw x Beatrix Louw
Ricke verkoop in 1784 aan Pieter Celliers wat in 1786 plase ruil met sy swaer Johannes Rossouw van Soetendal, Wamakersvallei.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Goede Rust
Paarl-omgewing, oos van die Bergrivier.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
4. Goede Verwagting - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Voor-Groenberg
Soetendal
12 morg 580 vk roede
OordragEienaarskapEienaar
15.01.17841784-1786Johannes Rossouw x Beatrix Louw
12.04.17861786-1791Pieter Celliers x Petronella Louw - Deel A (Sien : Goede Verwagting)
12.10.17861786-1792Gerrit Louw xElisabeth Myburgh - Deel B
Soetendal Deel A:
5 morg 482 (?408) vk roede eiendomsgrond, hierna deel van Goede Verwagting.
Johannes Rossouw dra 'n deel van sy plaas oor aan sy swaer Pieter Celliers.
Soetendal Deel B:
7 morg 178 vk roede + 2 morg 145 roede erfpag = 9 morg 323 vk roede.
Goede Verwagting
3 morg 145 vk roede
OordragEienaarskapEienaar
06.01.17841784-1786Johannes Rossouw x Beatrix Louw
12.04.17861786-1791Pieter Celliers x Petronella Louw
17.09.17911791-1798Gabriel Rossouw x Margaretha Magdalena Louw
Die oorsprong van Goede Verwagting kan teruggevoer word na 1786 toe Johannes Rossouw van Soetendal drie stukke grond aan sy swaer Pieter Celliers verkoop het. Die drie stukke grond was:
5 morg 402 (?408) vk roede van Soetendal.
2 morg 145 vk roede erfpag wat in 1784 aan Daniel Rossouw van Vondeling toegeken is en dadelik deur hom oorgedra is aan Johannes Rossouw.
1 morg wat in 1785 aan Johannes Rossouw toegeken is.
Die drie stukke was nie aangrensend nie, maar is nogtans as 'n eenheid bestuur en saam verkoop. Eers in 1818 is die tussengeleŽ staatsgrond in erfpag verkry en die plaas in 'n geografiese eenheid gekonsolideer met die naam Goede Verwagting.
Pieter Celliers verkoop die drie stukke grond in 1791 aan sy swaer Gabriel Rossouw.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Goede Verwagting
Noord van Wellington.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
5. Kromrivier no. 1 - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Wellington-Blouvlei
30 morg
OordragEienaarskapEienaar
23.10.17831783-1789Adriaan Louw x Elisabeth Rossouw
04.12.17891789-1805Pieter Celliers x Petronella Louw
26.04.17991799-////Daniel Gerhardus Malan x Anna Aletta Retief-Deel A
02.05.18051805-1834Jan Godlieb Brink x Francina Louisa le Roux-Deel B
Adriaan Louw verkoop aan Pieter Celliers van Soetendal. Celliers verkoop in 1799 'n gedeelte van die plaas aan Daniel Gerhardus Malan en die restant in 1805 aan Jan Godlieb Brink.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Kromrivier no.1
NW van Wellington.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
6. Wolwehoek - Distrik Drakenstein, Veldkornetskap/Wyk Voor-Groenberg
1 morg 100 vk roede
OordragEienaarskapEienaar
27.07.17841784-1784Pieter Celliers x Petronella Louw
28.07.17841784-1801Petrus Jacobus Malherbe x Anna Catharina Nieuwoudt
Goewerneur van de Graaf ken die plaas aan Pieter Celliers toe wat dit die volgende dag aan sy neef Petrus Jacobus Malherbe oordra.
Dit is onbekend vir watter doel Celliers hierdie stuk grond aangevra het.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ligging van Wolwehoek
NO van Wellington.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Leningsplase
1. Rietfontein
Pieter Cilliers Sn-Jan kan vir 'n tydperk vir 1 jaar met sy vee 'lÍ' op die plaas de Rietfontein geleŽ 'omtrend de Brakke Fontein'.
16 ducatons (24 Riksdalers)
23.07.1792
Nota oor iets rakende bostaande plaas.
24.07.1793
(Weilisensie RLR 37/2-p135. Was p267)
Ligging van Rietfontein
1850 : Suid van Bonnievale.
(Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, Ongepubliseer, GISA, Stellenbosch)
2. Steenboksvlakte
Leningsplaas in de Steenboksvlakte.
Trekvee word op Bossiesvelt gehuisves.
(Opgaafrolle van 1798/1803)
Ligging van Steenboksvlakte
1850:
Die Bossiesveld is 'n gebied in die Bonnievale (Bossiesveld) en McGregor (Middel Bossiesveld) omgewing.
SW van McGregor.
(Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, Ongepubliseer, GISA, Stellenbosch)
Opgaafrolle : Distrikte Drakenstein, Graaff-Reinet, Stellenbosch en Tulbagh
(Oor die algemeen einde April/Begin Mei opgeneem)
M=Mans V=Vrouens Sn=Seuns Dg=Dogters
Sl=Slawe Sv=Slavinne Ss=Slawe seuns Sd=Slawe dogters
Pde=Perde Bte=Beeste Ske=Skape Bke=Bokke Vke=Varke
Winst=Wingerdstokke Lw=LŽers wyn Bw=lÍers brandewyn
Ks=Mud koring gesaai Kw=Mud koring gewen
Gs=Mud gars gesaai Gw=Mud gars gewen
Hs=Mud hawer gesaai Hw=Mud hawer gewen
S=Snaphaan P=Pistool D=Degens (swaard)
Wa=Waens Kar=Karre
JaarMVSnDgSlSvSsSdPdeBteSkeBkeVkeWinstLwBwKsKwGsGwHsHwSPDWaKar
Distrik Drakenstein
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
17741 1 1
17751 1 1
17761 1 1
17771 1 1
17781 1 1
17791 1 1
17801 1 1
1781
178211 1 111
1783111 1 1 1
178411 12 110 111
178511 121 110 180008 111
178611 12 110 80008 111
178711122 110 80008 111
178811124 110 80008 111
1789111241 820 3000030 111
179011 241 820 3000030 111
1791111141 820 3000030 111
1792111251 820 3000020 111
1793111451 820 3000020 111
1794111451 820 3000020 111
1795111451 820 3000015 111
1796111451 820 3000015
1797111451 820 3000020
1798113472 953226 65 -40
1799
18001145821 957 3 318
18011144 892 974 50
1802114492 84480
18031142832630 30 2-
Distrik Drakenstein & Distrik Graaff-Reinet
1804
Distrik Stellenbosch
18051135821 96154731060000422Ĺ10 4
Distrik Tulbagh
1806113282 27553412010 11
1807
18081134723 248313030 1500Ĺ[!20203360670 31
18091133823 237614080 20?236 4
181011238222229410274 202262466136 4
1811112382312586911102 251802208100 3
181211237 5227104801022 233002378150 3
18131123524 348553150 27150120650 4
181411237 5227104801022 233002378150 3
18151112524128101115522100006 4
Distrik Stellenbosch & Distrik Tulbagh
1816
1817
1818
Distrik Stellenbosch
181911 12211 1500
182011 12212 11200
182111 12111 11500
1822
1822 Nie in opgaafrolle teŽgekom nie Petrus Cilliers +07.01.1822/Anna Maria Naudť +20.02.1822
Opgaafrolverwysings
Distrik Drakenstein:
1767-1772- Pa +06.06.1766 - Nie hy of sy broer Johannes (d1) in hul stiefma se opgaafrolle nie.
- Johannes (b1) het sy eie opgaafrol vanaf 1773.
1774 : J207-p2- Pieter Cilliers Sn-Jan
1775 : J208-p5- Pieter Cilliers Sn-Jan
1776 : J209-p13- Pieter Cilliers Sn-Jan
1777 : J210-p9- Pieter Cilliers Sn-Jan
1778 : J210-p10- Pieter Cilliers Sn-Jan
1779 : J211-p8- Pieter Cilliers Sn-Jan
1780 : J212-p17- Pieter Cilliers Sn-Jan
1781 : J213- Pieter Cilliers Sn-Jan (Indeks)
1782 : J213-p30- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1783 : J186-p30- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1784 : J214-p33- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1785 : J215-p6- Pieter Cilliers x Petronella Louw
1786 : J215-p37- Pieter Cilliers xPetronella Louw
1787 : J215-p2- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1788 : J216-p21- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1789 : J217-p32- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1790 : J218-p16- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1791 : J218-p2- Pieter Cilliers Sn- Jan x Petronella Louw
1792 : J219-p15- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1793 : J219-p28- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1794 : J221-p8- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1795 : J223-p8- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1796 : J224-p4- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1797 : J222-p38- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1798 : J224- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1799 :- Geen opgaafrolle nie
1800 : J226- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1801 : J227- Pieter Cilliers Sn-Jan x Petronella Louw
1802 : J226- Pieter Cilliers Sn-Jan x Pet'a Louw
1803 : J229- Pieter Cilliers Sn-Jan x Pet'a Louw
1804 : J229- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
Distrik Graaff-Reinet:
1804 : J122- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie.
Distrik Stellenbosch:
1805 : J232-p39- Pieter Cilliers x Petronella Louw
Distrik Tulbagh:
1806 : J370-no345- Pieter Cilliers x Petronella Louw
1807 : J372- Opgaafrolle onvolledig
1808 : J374- Pieter Cillie d'Oude x Petronella Louw
1809 : J376- Pieter Cillie d'Oude x Petronella Louw
1810 : J377-p16- Pieter Cilje d'Oude x Petronella Louw
1811 : J378-p17- Pet's Cilje d'Oude x Petronella Louw
1812 : J379-p16- Pieter Cilje d'Oude x Petronella Louw
1813 : J380-p16- Pieter de Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1814 : J381-p17- Pieter Cilje d'Oude x Petronella Louw
1815 : J382-p19- Pieter de Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1816 : J384- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1817 : J386- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1818 : J387- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
Distrik Stellenbosch:
1816 : J252- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1817 : J255- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1818 : J258- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1819 : J260- Pieter Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1820 : J261-p43- Pieter Cilliers d'Oude x Petronella Louw
1821 : J264-p43- Pieter Cilliers de oude x Petronella Louw
1822 : J266- Nie in opgaafrolle teŽgekom nie Petrus Cilliers +07.01.1822/Anna Maria Naudť +20.02.1822
Addisionele Inligting in Opgaafrolle
Distrik Drakenstein:
1798 : Eiendomsplaas 30 morg
Leningsplaas in de Steenboksvlakte
1800 : Plaas 17 morg deels bruikbaar
1803 : Trekvee word op Bossiesvelt gehuisves
Distrik Stellenbosch:
1805 : Woon in veldkornetskap van Wagenmakersvallei
Eienaar van 'n 18 morg plaas
Distrik Tulbagh:
1806 : Leningsplaas Brandenburg geleŽ aan de 24 Rivieren
1808 : Woon in die veldkornetskap Oor die Bergrivier, suid van 24 Riviere
Eiendomsplaas Brandenburg
1809 : Woon in die veldkornetskap Oor die Bergrivier, suid van 24 Riviere
Eiendomsplaas Brandenburg
1810 : Eiendomsplaas Brandenburg
1811 : Eiendomsplaas Brandenburg
1812 : Woon in veldkornetskap Over de 24 Rivieren
: Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof
1813 : Woon in veldkornetskap Over de 24 Rivieren
Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof
1814 : Eiendomsplaas 30 morg Halfmanshof
1815 : Woon in veldkornetskap Over de 24 Rivieren
Eiendomsplaas 29 morg 580 vk roede Brandenburg
Wisselende afstand vanaf Drostdy geleŽ:
5, 6, 8, 8Ĺ, 9, en 10 uur.
(1806/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815)
Distrik Stellenbosch:
1819 : Woon in veldkornetskap van die Paarl
1 Erf 325 roede 128 voet
1820 : Woon in veldkornetskap van die Paarl
1 Erf 483 roede 127 voet Eendracht
1821 : Woon in veldkornetskap van die Paarl
1 Erf 335 roede 128 voet de Eendragt
Veranderings aan Mans, Vrouens, Seuns en Dogters in Opgaafrolle
1782 - Tree in huwelik:
- x28.03.1782 Petronella Louw
1783 - Seuns vermeerder van 0 na 1:
- Fout, weer korrek in 1784
1784 - Seuns verminder van 1 na 0:
- Fout van 1783 reggestel
- Dogters vermeerder van 0 na 1:
- Susanna Margaretha =26.01.1783
1785 - Seuns vermeerder nie van 0 na 1 nie:
- Petrus Johannes =01.08.1784 : Korrek in 1787
1786 - Seuns vermeerder steeds nie van 0 na 1 nie:
- Fout, weer korrek in 1787
1787 - Seuns vermeerder van 0 na 1:
- Fout van 1785/1786 reggestel
- Dogters vermeerder van 1 na 2:
- Beatrix Maria =24.12.1786
1790 - Seuns verminder van 1 na 0:
- Fout, weer korrek in 1791
- Dogters vermeerder nie van 2 na 3 nie:
- Sara Elisabeth *23.06.1789 : Korrek in 1793
1791 - Seuns vermeerder van 0 na 1:
- Fout van 1790 reggestel
- Dogters verminder van 2 na 1:
- Fout, weer korrek in 1793
1792 - Dogters vermeerder van 1 na 2 i.p.v. 3 na 4:
- Petronella Helena *15.10.1791
- Fout, weer korrek in 1793
1793 - Dogters vermeerder van 2 na 4:
- Fout van 1790-1792 reggestel
1794 - Seuns vermeerder nie van 1 na 2 nie:
- Johannes Arnoldus *16.01.1794 - Korrek in 1798
1797 - Seuns vermeerder nie na 3 nie:
- Daniel Gerhardus *27.05.1796 - Korrek in 1798
1798 - Seuns vermeerder van 1 na 3:
- Fout van 1794 en 1797 reggestel
1799 - Geen opgaafrolle nie
1800 - Seuns vermeerder van 3 na 4:
- Abraham Petrus *03.11.1800
- Dogters het van van 4 na 5 vermeerder:
- Maria Johanna *08.07.1798
1801 - Dogters verminder van 5 na 4:
- Susanna Margaretha =26.01.1783 x27.07.1800
1803 - Dogters verminder van 4 na 2:
- Fout, weer korrek in 1805
1804 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1805 - Seuns het van 4 na 3 verminder:
- Petrus Johannes =01.08.1784 : Eie opgaafrol
- Dogters het van 2 na 5 vermeerder:
- Fout van 1803 reggestel
- Margaretha Magdalena *c1803
1806 - Dogters verminder van 5 na 2:
- Fout, weer korrek in 1808
1807 - Opgaafrolle onvolledig
1808 - Seuns het nie van 3 na 4 vermeerder nie:
- Gabriel Gideon *07.05.1806 : +Voor 1808
- Dogters het van 2 na 4 vermeerder:
- Fout van 1806 reggestel
- Beatrix Maria =24.12.1786 x04.05.1806
1809 - Dogters verminder van 4 na 3:
- Petronella Helena *15.10.1791 x27.10.1808
1810 - Seuns verminder van 3 na 2:
- Johannes Arnoldus *16.01.1794 : Eie opgaafrol
1815 - Seuns verminder van 2 na 1:
- Daniel Gerhardus *27.05.1796 : Eie opgaafrol
- Dogters verminder van 3 na 2:
- Moontlik Sara Elisabeth *23.06.1789 x02.11.1816
1816 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1817 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1818 - Nie in opgaafrolle teŽgekom nie
1819 - Seuns het van 1 na 0 verminder:
- Abraham Petrus *03.11.1800 : Eie opgaafrol
- Dogters het van 2 na 1 verminder:
- Maria Johanna *08.07.1798 : Eie opgaafrol
Ander Inligting
In 1779 erf Petrus en sy broer Jan elk 'n bedrag van 622 Riksdalers wat hul oorlede ma se deel van haar ma, Elizabeth Cilliers, se boedel was.
(Sy ouma (b4) se boedelinventaris MOOC 13/1/10-no30)
Vendusierolle
Venusierolle van Urbanus Sauerman d oude (xb6 Maria Cellier) gehou 21.08.1782 ter Plaatse van Sara Coetsee wed Wijlen Johannes Oberholster
Huis- en persoonlike items word verkoop vir totale bedrag van Rds106-2.
Die items wat verkoop word, word gelys saam met die naam van die persoon wat dit gekoop het asook die prys.
Cilliers wat items koop:
b8/[6099]Mons Pieter Cilliers koop 1 tabakmes met sy bord vir Rds1-3.
b2c1d2/[120]Pieter Cilliers Sn-Jan koop 1 rak en 1 kopstuk vir Rds 1-1.
(MOOC 8/18-no96)
20 lÍers = 11 547 liter (1 lÍer dus = 577,35 liter)
(De Jongh, P S Sarel Cilliers, Perskor, 1987, p8).

Malabar : Hawens aan die weskus van IndiŽ.
(Schoeman, Karel Armosyn van die Kaap, Human en Rousseau, 1999, p13+15)

Storie
Petrus is op 24 November 1754 in die Paarl gedoop en op 29 Junie 1774 in dieselfde gemeente as kerklidmaat aangeneem.
Hy trou op 27-jarige ouderdom op 28 Maart 1782 in die Paarl met die 16-jarige Petronella Louw. Sy broer Charl (d7) trou in 1793 met Petronella se suster Elizabeth Catharina Louw. Elf kinders word uit die huwelik tussen Petrus en Petronella gebore; vyf seuns en ses dogters, waarvan hul jongste seun Gabriel Gideon voor sy tweede verjaarsdag oorlede is. Hul oudste nege kinders is in die Paarl gedoop en hul jongste kind in Tulbagh, maar geen dooprekord kon vir Margaretha Magdalena opgespoor word nie. Die Graaff-Reinet se dooprekords ontbreek vir die tydperk waarin sy gebore is en 'n mens kan maar net wonder of Petrus, met die oog op die verkope van sy plaas Kromrivier no. 1, nie dalk 'n draai in Graaff-Reinet gemaak het om die boerderymoontlikhede aldaar te ondersoek en dat Margaretha Magdalena toe daar gebore en gedoop is nie.
In 1784 ken Goewerneur van de Graaf die plaas Wolwehoek (1 morg 100 vk roede) in die Wellington omgewing aan Petrus toe, maar hy dra dit die volgende dag aan sy neef Petrus Jacobus Malherbe oor. Vir watter doel hy hierdie stukkie grond aangevra het, is onbekend. In dieselfde jaar koop hy die plaas Goede Rust (50 morg) in die Paarl omgewing waar hy vir twee jaar tot 1786 boer. In daardie jaar ruil hy en sy swaer Johannes Rossouw plase en verhuis hy na die Wellington omgewing waar hy op 'n deel van Soetendal, wat later as Goede Verwagting bekend sou staan, boer. Hierdie grond word weer vyf jaar later in 1791 verkoop. In 1789 koop hy die plaas Kromrivier no 1 (30 morg) wat ook in die Wellington omgewing geleŽ was. Tien jaar later verkoop hy in 1799 'n deel van hierdie plaas en in 1805 die restant van die plaas. Hierna verhuis hy na die Porterville omgewing waar hy op die plase Brandenburg (30 morg) en/of Halfmanshof boer tot 1815. Daar kon vasgestel word dat Brandenburg en Halmanshof twee aangrensende plase was (tans slegs bekend as Halfmanshof), maar of
Petrus op beide plase of op net een van die twee geboer het, is onseker.
Hy verhuis dan weer na die Paarl waar hy op 'n gedeelte van Eendrag boer wat hy waarskynlik van die eienaar gehuur het. Beide hy en sy vrou bly hier totdat hulle te sterwe kom.
Tussen 1792 en 1803 het Petrus ook vee in die veldkornetskap Bossiesveld, tussen McGregor en Bonnievale, aangehou - in 1792/3 op die leningsplaas Rietfontein, suid van Bonnievale, maar dit is nie bekend of hy hierdie plaas tot 1803 gehuur het nie.
In die Paarl en Wellington omgewing het Petrus hom toegelÍ op wynbou en toe Kromrivier no. 1 in 1815 verkoop is, was daar 60,000 wingerdstokke aangeplant wat in daardie jaar 42 lÍers (24 248 liters) wyn gelewer het. Hy het hier ook 'n paar perde en 'n kudde van ongeveer 20 beeste aangehou. In die Porterville omgewing verander sy boerderyaktiwiteite egter na veeteeld en die aanplant van gesaaides. Hier het hy ongeveer 30 perde aangehou en 'n kudde van sowat 100 beeste, 100 skape en 100 bokke besit. Koring is op redelike groot skaal gesaai waarvan hy tot 300 mud oes, terwyl gars en hawer op 'n veel kleiner skaal gesaai is met 'n maksimum oes van 60 mud gars en 150 mud hawer. Met sy terugkeer na die Paarl in 1815 begin hy weer wingerdstokke op klein skaal verbou en ten tye van sy dood het hy 1 500 stokke verbou.
Hy het gedurende sy leeftyd sowat 8 slawe, 2 slavinne en 'n aantal slawekinders besit en met sy verhuising na die Paarl het van sy slawe hom en sy vrou vergesel. Wanneer sy vrou te sterwe kom, word slegs die 84-jarige slaaf Filander van Malabar (weskus van IndiŽ) in haar boedelinventaris genoem.
Beide Petrus en sy vrou is vroeg in 1822 oorlede; hy op 67-jarige ouderdom op 7 Januarie 1822 en sy vrou twee dae voor haar 56ste verjaarsdag op 20 Februarie 1822.
___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Petronella Louw
Geboorte/Doop
*22.02.1766 (Bereken vanaf sterfouderdom 55jr 11mde 29dae)
(Sien : Dood)
Petronel =Paarl 16.03.1766
Ouers: Petrus Louw/Beatrixs Olivier
Getuies: Pieter du Toit
Susanna de Sward
Pieter van der Merwe
Helena du Toit
(G3/3/2-p123)
Dood
Petronella Louw wed-Pieter Cilliers (55jr 11mde 29dae)
Een testament
+Drakenstein 20.02.1822
(Doderegister G3/6/1-p40)
Petronella Louw
*Kaap de Goede Hoop
wed-Pieter Cilliers
+Distrik Stellenbosch 20.02.1822 (55jr 11mde 29dae)
(MOOC 6/3/L-p52)
Petronella Helena Louw +20.02.1822
By Strooidakkerk, Paarl begrawe - grafte bestaan nie meer nie.
(Strooidakkerk, Paarl - Boek der Gestorwenes 1810-1920)
Ontvang van J G le Roux, Paarl.
Testament
Testament van Petronella Louw weduwee van Pieter Cillie de oude opgestel aan haar woonhuis in die Paarl 03.02.1822.
Voogde oor kinders:
Haar skoonseun [37998] Hendrik Rudolf van Elvan
Haar seun [68] Petrus Johannes Cillie
'Geregistreer by die Weeskamer 19.03.1822'
(MOOC 7/1/86-no59)
Boedelinventaris
Inventaris van die weduwee Pieter Cillie de oude Petronella Cillie gebore Louw 23.02.1822 opgestel.
Woning ofte Hoofdstede, zeker Eigendomserf geleŽ aan de Paarl Diamand gemerk no 3, tans genaamd Eendragt per rest nog groot in zynen grond 147 kwadraat Roeden annex gelegen nog een stukje Eigendomsgrond, groot 187 kwadraat roeden en nog 109 dito Roeten.
84 jarige slaaf Filander van Malabar.
Lys van 15 persone wat geld aan die boedel skuld.
'Geregistreer by die Weeskamer 19.03.1822'
(MOOC 7/1/86-no60)

Nommer tussen [ ]
PEGIS databasisnommer by Genealogiese Instituut, van Suid-Afrika, Stellenbosch en die Genealogiese Navorsingsgroep van Port Elizabeth.


Geboortenotas (Vrou)

Geboortedatum :
Bereken volgens ouderdom by sterfte (20 Februarie 1822) - 55 jaar, 11 maande en 29 dae.


Doopnotas (Vrou)

Doop:

Ouers : Petrus Louw/Beatrix Olivier
Getuies : Pieter de Toit
Susanna de Sward
Pieter van der Merwe
Helena du Toit


Begrafnisnotas (Vrou)

Opgeteken in die Milleniumregister Deel 3 van ongedokumenterde grafte vanaf 1810 [p20 no2] by die Strooidakkerk, Paarl.


Algemene Notas (Vrou)

Geboortedatum :
Bereken volgens ouderdom by sterfte (20 Februarie 1822) - 55 jaar, 11 maande en 29 dae.

Doop:

Ouers : Petrus Louw/Beatrix Olivier
Getuies : Pieter de Toit
Susanna de Sward
Pieter van der Merwe
Helena du Toit

Begrawe by Strooidakkerk, Paarl, maar grafrte bestaan nie meer vandag nie. 1


Navorsingsnotas (Vrou)

Geboortedatum :
Bereken volgens ouderdom by sterfte (20 Februarie 1822) - 55 jaar, 11 maande en 29 dae.

Doop:

Ouers : Petrus Louw/Beatrix Olivier
Getuies : Pieter de Toit
Susanna de Sward
Pieter van der Merwe
Helena du Toit

Begrawe by Strooidakkerk, Paarl, maar grafrte bestaan nie meer vandag nie.


Doopnotas vir Kind: Petrus Johannes CILLIERS [144]

Volgens inligting op Family Search.com van die LDS Kerk. Geen verdere inligting beskikbaar nie.
\lang1033


Algemene Notas vir Kind Petrus Johannes CILLIERS [144]

Troudatum volgens FamilySearh.com van die L:DS Kerk. Geen verdere besonderhede nie.

Volgens die Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564, is hy op 1 Aug 1784 gedoop.
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers
1


Algemene Notas vir Kind Johannes Arnoldus CILLIERS [39]

Doop

Paarl 26 Januarie 1794

Ouers : Pieter Cillie/Petronella Louw
Getuies : Johannes Marais
Arnoldus Hendrik Louw
Anna Susanna du Toit
Pieter Matteys
(G3/3/4-p243)

Kerklidmaatskap
Johannes Arnoldus Cilie
Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809
(G4/8/1-p2)
Huwelike
1ste Huwelik
Johannis Arn Cilliers
Magdalena Sophia de Klerk
xTulbagh 01.10.1814
(G4/9/1-p91)
2de Huwelik
Johannis Arnoldus de CilliersJongmanVan Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Margaretha Aletta NolteJongdogterVan Cabo voorn
xTulbagh 06.08.1820
(G4/9/1-p124)
3de Huwelik
Johannes Arnoldus CillieWew
Louisa Maria SmitJongdogter
Beide van Cabo de Goede Hoop
xKaapstad 01.01.1837
(G1/13/7-p253)
Dood
Johannes Arnoldus Cillie
Ouers : Petrus Cillie/Nella Louw
*Wellington
+Malmesbury Afdeling, Winkelhaaks Valley 12.07.1879 (85jr)
x(Vrou se naam nie op SK)
Kinders soos aangeteken op SK (Baie deurmekaar):
(| = Kronkellyn op SK met name weerskante daarvan)
Petrus Cillie, Maria Helena.
Andries. A. Cillie; Arnoldus)| Jan Hendrik d Margarieta Aletta
Johannis; Johannis Petrus;| Petronella (doodgetrek) Daniel Gerhardus
Maria (doodgetrek) Lowiesa Maria.| Elizabeth Wilhelmina
Beatrix Maria. Zuzara Maria| Christian Johannes; Zuzanna=
of age Eliesabeth Sophia:x| Maria; of age
Beroep : Boer
Ander:
Bietjie meubels en geld nagelaat
SK geteken deur 'Wed J A Cillie geb Smith'
(MOOC 6/9/170-no7045)
Opsomming van kinders op SK
1ste Huwelik:
Petrus= [96490]Petrus Johannes
Maria Helena= [96489]Maria Johanna Christina
2de Huwelik:
Jan Hendrik= [96492]Jan Hendrik
Margarieta Aletta= [32881]Margaretha Aletta Catharina
Petronella - doodgetrek= [32882]Petronella Johanna +1859
Daniel Gerhardus= [32883]Daniel Gerhardus
Elizabeth Wilhelmina= [32884]Elizabeth Susanna Jacomina
Christian Johannes= [32885]Christiaan Johannes
Zuzanna Maria= [330008]Susanna Maria
3de Huwelik:
Andries A= [330231]Andries Adriaan
Arnoldus Johannis= [330233]Arnoldus Johannes
Johannis Petrus= [414153]Johannes Petrus
Maria - doodgetrek= ?? As fout aanvaar.
Lowiese Maria= [330235]Maria Louisa
Beatrix Maria= [330236]Beatrix Maria
Zuzara Maria= [330241]Susara Maria
Eliesabet Sophia= [330239]Elizabeth Sophia
Testamente
Afskrif van gesamentlike testament van Johannis Arnoldus Cillie en Magdalena Sophia de Klerk opgestel 30.05.1815 by hul woonhuis te 24 Riviere, Distrik Tulbagh.
Geregistreer by Weeskamer 09.06.1820.
(MOOC 4/1/82-no120)
Afskrif van gesamentlike testament van Johannes Arnoldus Cilliers en Margaretha Aletta Nolte van die Distrik Tulbagh gedateer 11.10.1821.
Kinders van wyle Magdalena Sophia de Clercq:
[96489] Maria Johanna Cilliers
[96490] Petrus Johannes Cilliers.
Sy ouers Pieter Cilliers en Petronella Helena Louw.
Haar ouers Jan Hendrik Nolte en Margaretha Aletta Liebenberg.
'Filed 10.10.1834'
(MOOC 7/1/126-no36)
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plaas
Geen in die Franschhoek, Paarl en Wellington omgewing.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ander Inligting
Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, p312-341
p312:
Vernaamste wynboere in die Kaapkolonie teen die eerste kwart van die neŽntiende eeu.
Inligting versamel uit die volgende opgaafrolle en slegs wynboere wat 20 000 wingerdstokke of meer aangeplant het en vyf lÍers wyn of meer geproduseer het, is in aanmerking geneem:
J12 Beaufort (-Wes) 1826
J55 en J56 Kaapse Distrik 1824 en 1825
J71 Caledon 1822
J105 George 1825
J272, J277 en J282 Stellenbosch 1824-1826
J347 Swellendam 1825
J421 Worcester 1824.
Die spelling van die plaasname is gevolg soos wat dit in die dokumente voorkom. In enkele gevalle is egter verbeterings aangebring.
p312-341:
408 name word gelys.
p315 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e7
45. Cilliers, Daniel Gerhardus, Pieter sn. (Sara Johanna Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Leliefontein
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ľ
b2c1d1e2
46. Cilliers, Jacob Daniel Jan sn. (Beatrix Maria du Toit)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 50 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e6
47. Cilliers, Johannes Arnoldus (Margaretha Aletta Nolte)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Agter-Paardeberg
Plaas of Plase: Brouwerskloof
Getal Wingerdstokke: 75 000
Wyn Produksie (LÍers): 27
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ĺ
b2c1d1e5
48. Cilliers, Petrus Charles, Jan sn. (Louisa Johanna Hauptfleisch)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 41 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e2
49. Cilliers, Petrus Johannes, Pieter sn. (Margaretha Magdalena Rossouw)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Rheebokskloof
Getal Wingerdstokke: 80 000
Wyn Produksie (LÍers): 50
Brandewyn Produksie (LÍers): 3
p326 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e3
204. Lategan, Petrus Nicolaas, Hendrik sn. (Beatrix Maria Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Orleans
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 13
Brandewyn Produksie (LÍers): Ĺ
p329 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d1e3
245. Malherbe, Josua, Pieter sn (Susanna Debora Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkervallei
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
p335 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d7e2
319. Rossouw, Gabriel Jacobus, Pieter sn (Sara Margaretha Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Slangerivier
Getal Wingerdstokke: 30 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
(Van Zyl, D J, Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, HAUM, 1974)
___________________________________________________________________________________________
Magdalena Sophia de Klerk
Geboorte/Doop
Magdalena Sophia =Tulbagh 01.01.1792
Ouers: Johannes de Clereq/Maria Johanna Liebenberg
Getuies: Charl Johannes Overholster
Maria Sophia Hobreck
(G4/7/1-p289)
Dood
+c1819
(Afgelei van geboorte van jongste kind en man se tweede huwelik)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Margaretha Aletta Nolte
Geboorte/Doop
*c1804 (+30jr)
(Sien : Dood)
Margaretha Aletta *21.01.(1802) =Malmesbury 11.04.1802
Jaar nie aangeteken nie.
Ouers: Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
Getuies: Johannes de Clercq
Maria Johanna Liebenberg
Lodewyk Botma
Anna Barbera Liebenberg
(G5/3/3-p184)
Dood
Margaretha Aletta Nolte
Ouers : Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
*Hierdie Kolonie
xJohannes Arnoldus Cilliers
+Verloren Vallei, Kaap Distrik, Plek van Hendrik Kotze 25.08.1834 (30jr)
Kinders:
8 - Name onbekend
Beroep : Boervrou
Ander:
Geen eiendom nagelaat nie
SK opgestel te Kaapstad 09.10.1834
J A Cillie teken SK
(MOOC 6/9/3-no402)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Louisa Maria Smit
Geboorte/Doop
*c1816 (+80jr)
(Sien : Dood)
Dood
Louisa Maria Cillie neť Smith
Ouers : Andries Adriaan Smit/Hester Sophia Smit neť Burger
*Clanwilliam, Afdeling Olifantsrivier
xWed-Arnoldus Johannes Cillie +1880
+Porterville by haar seun Johannes Cillie 23.02.1896 (80jr)
Kinders:
[330231] Andries Adriaan Cillie - meerjarig
[330233] Arnoldus Johannes Cillie - meerjarig
[414153] Johannes Petrus Cillie - meerjarig
[330235] Louisa Maria Cillie - tydens leeftyd x [713645] Jan Reyneke
[330236] Beatrix Maria Cillie x [246620] Christiaan Kotze
[330241] Susara Maria Cillie x [713927] Jan Carsten
[330239] Elisabeth Sophia Cillie x [815845] Alewyn Carsten
Geen eiendom of testament nagelaat nie
SK opgestel te Porterville 01.04.1896
SK geteken deur haar seun Johannes Petrus Cillie
(MOOC 6/9/351-no850)

b2 c1 d2 e6
Johannes Arnoldus Cilliť [32879]
xMagdalena Sophia de Klerk [45709]
xxMargaretha Aletta Nolte [32880]
xxxLouisa Maria Smit [330007]
b2c1d2e6 : Johannes Arnoldus Cilliť
Johannes Arnoldus Cilliť Sn-Petrus Cilliers/Petronella Louw *16.01.1794 =Paarl 26.01.1794 Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809 +Malmesbury, Winkelhaaksvallei 12.07.1879 xTulbagh 01.10.1814 Magdalena Sophia de Klerk Dg-Johannes de Klerk/Maria Johanna Liebenberg =Tulbagh 01.01.1792 +c1819 xxTulbagh 06.08.1820 Margaretha Aletta Nolte Dg-Johan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg *21.01.1802 =Malmesbury 11.04.1802 +Verloren Vallei 25.08.1834 xxxKaapstad 01.01.1837 Louisa Maria Smit Dg-Andries Adriaan Smit/Louisa Sophia Burger * =05.11.1815 +Porterville 23.02.1896
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Magdalena Sophia de Klerk
f1 Maria Johanna Christina*18.08.1815 =Tulbagh22.10.1815
f2 Petrus Johannes*08.06.1817 =Paarl20.07.1817
f3 Johannes Arnoldus*13.09.1819 =Paarl10.10.1819
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Margaretha Aletta Nolte
f4 Jan Arnoldus Hendrik*25.11.1821 =Tulbagh15.06.1822
f5 Margaretha Aletta Catharina*29.09.1823 =Malmesbury05.10.1823
f6 Petronella Johanna*26.02.1825 =Malmesbury10.04.1825
f7 Daniel Gerhardus*10.08.1826 =Malmesbury10.09.1826
f8 Elizabeth Susanna Jacomina*24.06.1828 =Malmesbury24.08.1828
f9 Christiaan Johannes*11.11.1829 =Malmesbury13.12.1829
f10 Susanna Maria*09.03.1832 =Malmesbury22.04.1832
f11 Hester Hendrica*28.07.1834 =Tulbagh28.09.1834
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Louisa Maria Smit
f12 Andries Adriaan*05.11.1837 =Malmesbury24.12.1837
f13 Louisa Sophia*17.09.1839 =Malmesbury03.11.1839
f14 Arnoldus Johannes*20.09.1841 =Malmesbury10.10.1841
f15 Johannes Petrus*23.10.1843 =Malmesbury03.12.1843
f16 Maria Louisa*15.04.1846 =Malmesbury05.07.1846
f17 Beatrix Maria*10.03.1848 =Malmesbury09.04.1848
f18 Martha Johanna Jacoba*21.10.1849 =Malmesbury04.11.1849
f19 Susanna Elizabeth*01.08.1852 =Malmesbury17.08.1852
f20 Susara Maria
f21 Elizabeth Sophia*17.12.1854 =Malmesbury18.02.1855
f22 Aletta Wilhelmina*21.12.1857 =Riebeek-Wes23.05.1858
Sy eerste vrou is na die geboorte van hul derde kind oorlede en die kind, Johannes Arnoldus, is tien weke na geboorte ook oorlede.
Derde huwelik - nuwejaarsdag.
_____________________________________________ 1


Petrus Carel CilliersMan Petrus Carel CILLIERS [684]

     Gebore: 16 Jul 1824
     Gedoop: 1 Aug 1824 - Paarl
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 684


     Vader: Petrus Carel CILLIERS [550] (1792-1860) 6
     Moeder: Louisa Susanna HAUPTFLEISCH [551] (1794-1876) 6


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Geboortenotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Petrus Carel Cilliers en Louisa Susanna HauptfleischMan Petrus Carel CILLIERS [550] 6

     Gebore: 7 Apr 1792
     Gedoop: 22 Apr 1792 6
    Oorlede: 16 Jan 1860
    Begrawe: - Bo-Vlei Begraafplaas, Wellington
  Gebruiker-ID: 550


     Vader: Johannes CILLIERS [361] (1752-      ) 7
     Moeder: Anna Maria NAUD… [366] (      -      ) 8


    Huwelik: 5 Jul 1813 - Paarl [MRIN:128] 6
Vrou Louisa Susanna HAUPTFLEISCH [551] 6

     Gebore: 4 Sep 1794
     Gedoop: 
    Oorlede: 25 Nov 1876
    Begrawe: - Bo-Vlei Begraafplaas, Wellington
  Gebruiker-ID: 551


     Vader: Stephanus HAUPTFLEISCH [552] (      -      ) 6
     Moeder: 

Kinders
1 V Debora Susanna CILLIERS [553] 9

     Gebore: 16 Aug 1814 10
     Gedoop: 4 Sep 1814 - Paarl 11
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 553
      Gade: Carel Christoffel FRICK [554] (      -      ) 12
      Huw: 10 Mei 1830 - Paarl [MRIN:130] 62 M Jan DaniŽl CILLIERS [556] 6

     Gebore: 22 Jul 1816 6
     Gedoop: 4 Aug 1816 - Paarl 6
    Oorlede: 19 Jan 1887 - Wellington 6
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 556
      Gade: Anna Maria Susanna ROSSOUW [557] (      -      ) 13
      Huw: [MRIN:132]3 V Anna Maria Elizabeth CILLIERS [572]

     Gebore: 17 Jun 1818
     Gedoop: 19 Okt 1818 - Graaff-Reinet 14
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 5724 M George Stephanus CILLIERS [573] 15

     Gebore: 25 Jun 1820
     Gedoop: 13 Jul 1820 - Graaff-Reinet
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 5735 V Louisa Susanna CILLIERS [574] 16

     Gebore: 8 Jun 1822 17
     Gedoop: 18 Des 1825 - Paarl 18
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 5746 M Petrus Carel CILLIERS [684]

     Gebore: 16 Jul 1824
     Gedoop: 1 Aug 1824 - Paarl
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 6847 V Louisa Susanna CILLIERS [685]

     Gebore: 29 Nov 1825
     Gedoop: 18 Des 1825 - Paarl
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 6858 V Helena Maria Catharina CILLIERS [575] 19

     Gebore: 7 Jun 1828 20
     Gedoop: 20 Jun 1828 - Paarl 21
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 5759 V Elizabeth Maria CILLIERS [576] 22

     Gebore: 14 Apr 1830 22
     Gedoop: 9 Mei 1830 - Paarl 22
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 576
Doopnotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas (Vrou)

Geboortedatum afgelei van datum van dood op grafsteen


Algemene Notas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Notas (Huwelik)

SAG ! meld dat hulle 1831 getroud is, maar ek vermed it moet 1813 wees. Ek aanvaar laasgenoemde datum as hul troudatum as Ek na die geboortedatums van hul kinders kyk.


Geboortenotas vir Kind: Debora Susanna CILLIERS [553]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas vir Kind: Debora Susanna CILLIERS [553]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas vir Kind Debora Susanna CILLIERS [553]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas vir Kind: Jan DaniŽl CILLIERS [556]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas vir Kind: Jan DaniŽl CILLIERS [556]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Sterftenotas vir Kind: Jan DaniŽl CILLIERS [556]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas vir Kind Jan DaniŽl CILLIERS [556]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas vir Kind: Anna Maria Elizabeth CILLIERS [572]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas vir Kind: Anna Maria Elizabeth CILLIERS [572]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas vir Kind Anna Maria Elizabeth CILLIERS [572]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Geboortenotas vir Kind: George Stephanus CILLIERS [573]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas vir Kind: George Stephanus CILLIERS [573]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas vir Kind George Stephanus CILLIERS [573]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Geboortenotas vir Kind: Louisa Susanna CILLIERS [574]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas vir Kind: Louisa Susanna CILLIERS [574]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas vir Kind Louisa Susanna CILLIERS [574]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564

Sy is jonk dood


Geboortenotas vir Kind: Petrus Carel CILLIERS [684]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas vir Kind: Petrus Carel CILLIERS [684]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas vir Kind Petrus Carel CILLIERS [684]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Geboortenotas vir Kind: Louisa Susanna CILLIERS [685]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Doopnotas vir Kind: Louisa Susanna CILLIERS [685]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Algemene Notas vir Kind Louisa Susanna CILLIERS [685]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Geboortenotas vir Kind: Elizabeth Maria CILLIERS [576]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas vir Kind: Elizabeth Maria CILLIERS [576]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas vir Kind Elizabeth Maria CILLIERS [576]

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Petrus Charl Cilliers en Louisa Susanna HauptfleischMan Petrus Charl CILLIERS [419] 1

     Gebore: 1792 - Klein Drakenstein 1
     Gedoop: 7 Apr 1792 - Klein Drakenstein 1
    Oorlede: 16 Jan 1860 - Wamakersvallei 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 419


     Vader: Johannes CILLIERS [408] (1752-      ) 1
     Moeder: Anna Maria NAUDE [409] (Ca. 1760-      ) 1


    Huwelik: - [MRIN:270]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou Louisa Susanna HAUPTFLEISCH [420] 1

     Gebore: 1795 1
     Gedoop: 25 Okt 1795 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 420

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē Alt. Doop

ē BeroepKinders


Petrus Charl CilliersMan Petrus Charl CILLIERS [520] 6

     Gebore: 6 Des 1829 23
     Gedoop: 7 Feb 1830 - Paarl 6
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 520


     Vader: Jacob DaniŽl CILLIERS [503] (1786-      )
     Moeder: Beatrix Maria DU TOIT [504] (      -      ) 24


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Geboortenotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Petrus Jacobus "Piet" Cilliers en Alida Hendrika Petronella "Alida" MulderMan Petrus Jacobus "Piet" CILLIERS [3]
     Gebore: 28 Jun 1915 - Koegasputs, Griekwaland-Wes, dist Hay
     Gedoop: 30 Jan 1916 - Niekerkshoop, Kaap-Provinsie 25 26


    Oorlede: 14 Feb 1997 - Windhoek, Namibia


    Begrawe: 19 Feb 1997 - Windhoek, Namibia
  Gebruiker-ID: 3


     Vader: Jan Arnoldus "Jan" CILLIERS [23] (1887-1961)
     Moeder: Catharina Elizabeth "Kittie" VAN DER WESTHUIZEN [24] (1890-1944)


    Huwelik: 22 Des 1937 - Usakos, Suidwes-Afrika (Nou Nambia) [MRIN:2] (Geskei)

   Ander Gade: Martha Sophia "Sophie" VENTER [47] (1927-1997) - 7 Mar 1947 - Windhoek, Namibia [MRIN:16]
Vrou Alida Hendrika Petronella "Alida" MULDER [4]
     Gebore: 23 Feb 1921 - Keetmanshoop, Suidwes-Afrika (Nou NamibiŽ)
     Gedoop: 
    Oorlede: 21 Sep 1974 - Nasionale Hospitaal. Bloemfontein, Suid-Afrika 27
    Begrawe: - Kimberley, Kaap-Provinsie, Suid-Afrika
  Gebruiker-ID: 4


     Vader: Theunis Hendrik Cornelius MULDER [33] (1882-1959)
     Moeder: Elsa Christina VAN ZYL [34] (1899-1984)   Ander Gade: Ockert Cornelius ENGELS [92] (1925-      ) - 19 Apr 1948 - Windhoek, Suidwes-Afrika [MRIN:31]Kinders
1 M Jan Arnoldus "Jan" CILLIERS [1] 28     Gebore: 28 Sep 1939 - Usakos, Suidwes-Afrika (NamibiŽ) 29
     Gedoop: 14 Jan 1940 - Usakos, Suidwes-Afrika (NamibiŽ) 30
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1
      Gade: Wilhelmina Jacoba "Helma" VAN DER MERWE [2] (1935-      )
      Huw: 11 Jan 1964 - Grootte Kerk, Kaapstad, Kaapprovinsie, Suid-Afrika [MRIN:1] 312 V Catharina Elizabeth "Rina" CILLIERS [20]
     Gebore: 11 Jan 1941 - Usakos, distrik Karibib, Suidwes-Afrika
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 20
      Gade: Jacobus Johannes "Kotie" BADENHORST [63] (1934-2008)
      Huw: 2 Des 1961 - Kimberley, Northern Cape [MRIN:20]3 V Elsa Christina "Elsa" CILLIERS [21]

     Gebore: 18 Jan 1942 - Usakos, Suidwes-Afrika (Nou Nambia)
     Gedoop: 28 Aug 1942 - Ned Geref Kerk, Omaruru, Suidwes-Afrika (nou NambiŽ)
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 21
      Gade: Coenraad Johannes "Coenie" WESTRAAD [75] (1944-2001)
      Huw: 21 Jan 1967 - East London [MRIN:24]4 V Petro CILLIERS [22]

     Gebore: 20 Okt 1943 - Usakos, NamibiŽ
     Gedoop: 26 Mar 1944 - Omaruru Ned Gereformeerde Kerk
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 22
      Gade: Torr Parkin EMSLIE [84] (1940-      )
      Huw: 27 Jun 1964 - Kimberley, Northern Cape [MRIN:27]
Doopnotas (Man)

Getuie by doop: Petrus Jacobus van der Westhuizen (Oupa)
Bron: Mikrofilm KD15, Genealogiese Instituut van SA (GISA), Stellenbosch


Sterftenotas (Man)

Ouderdom by afsterwe: 81 jaar 7 maande en 17 dae


Geboortenotas (Vrou)

Soos verkry an dogter, Linda Janse van Nuwenhuizen


Doopnotas vir Kind: Jan Arnoldus "Jan" CILLIERS [1]

Die NG Gemeente Usakos is in 1945 gestig. Voor daardie datum was die gemeente 'n wyk van die NG gemeente Otjiwarongo wat op 25 Maart 1939 gestig is met Walvisbaai, Swakomund, Usakos, Karibib, Omaruru, Kalkfeld, Grootfontein en Tsumeb as wyke.

'n Interessante verwikkeling met die stigting van die gemeente van Otjiwarongo, was dat dit gestig is nŠ die splitsing van die gemeente Moria en 'n nuwe gemeente, Immanuel, tot stand gekom het. Diť nuwe gemeente is gestig tydens 'n herenigingsvergadering tussen die twee gemeentes onder die naam Otjwarongo.

Nog 'n aspek rondom die nuwe gemeente was dat sy eerste ringsverlsag by die Ring van Upington in 1940 ingedien is waarna die ring besluit het om nie die gemeente Moria te ontbind nie, maar om sy naam na Otjiwarongo te verander. Dit het beteken dat diť nuwe gemeente, die erfgenaam van die stigtingsdatum is van Moria in 1902, ondanks die feit dat die dorp Otjiwarongo nog nie in daardie stadium bestaan het nie.

(Diť stukkie kerkgeskiedenis kom uit "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", proefskrif van dr. M.M. Nieuwoudt, goedgekeur vir die graad Doktor in Teologie aan die Universiuteit van Stellenbosch, 1979 - pp 246/7)


Algemene Notas vir Kind Jan Arnoldus "Jan" CILLIERS [1]

Gedoop deur ds J J de Wet

Getuies
Jan Arnoldus Cilliers (Oupa), na wie ek vernoem is.
Jacoba Petronella Mulder (Groottante aan moederskant)


Geboortenotas vir Kind: Catharina Elizabeth "Rina" CILLIERS [20]

Afskrif van oorspronklike geboortesertifikaat

Datum van geboorte: 11 Januarie 1941
Plek van geboorte: Usakos, distrik Karibib, Suidwes-Afrika
Gewone woonplek van ouers: Usakos, distrik Karibib, Suidwes-Afria
Voorname: Catharina Elizabeth
Geslag: Vroulik
Plek waar ouers getroud is: Karibib, Suidwes-Afrika
Vader van kind:
Familinaam: Cilliers
Geboorteplek: Kaap-Provinse
Ouderdom: 26 jaar
Ras: Europeaan
Beroep: Driller & Holder-up (South African Railways & Harbours)
Moeder van kind:
Familienaam: Mulder
Geboorteplek: Suidwes-Afrika
Ouderdom: 20 jaar
Ras: Europeaan
Beriggewer: Vader
Woonplek: Usakos, distrik Karibib, Suidwes-Afrika
Wanneer geregistreer en ontvang: 15 Januarie 1941 te Usakos Polisiestasie.
Registrasie deur op 16 Januarie 1941 te Karibib.
Nommeer van Inskrywing: 7/41Geboortenotas vir Kind: Elsa Christina "Elsa" CILLIERS [21]

Volgens doopregister van Omaruru NG Kerk vir 1 Jul. 1942 tot 30 Jun. 1943 no 13.
Filmrol KD 37 by Ginealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) op Stellenbosch

Doopgetuies: Cornelius Johannes Meyer (Moeder se oom)
Jacoba Petronella Meyer, geb. van Zyl (Moeder se tante)


Doopnotas vir Kind: Elsa Christina "Elsa" CILLIERS [21]

Volgens doopregister van Omaruru NG Kerk vir 1 Jul. 1942 tot 30 Jun. 1943 no 13.
Filmrol KD 37 by Ginealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) op Stellenbosch

Doopgetuies: Cornelius Johannes Meyer (Moeder se oom)
Jacoba Petronella Meyer, geb. van Zyl (Moeder se tante)


Algemene Notas vir Kind Elsa Christina "Elsa" CILLIERS [21]

Volgens doopregister van Omaruru NG Kerk vir 1 Jul. 1942 tot 30 Jun. 1943 no 13.
Filmrol KD 37 by Ginealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA) op Stellenbosch

Doopgetuies: Cornelius Johannes Meyer (Moeder se oom)
Jacoba Petronella Meyer, geb. van Zyl (Moeder se tante)


Doopnotas vir Kind: Petro CILLIERS [22]

NG Kerk, Omaruru se Doopregister 1 Jul 1943 tot 30 Jun 1944 op bl. 493 op Filmrol no KD 168 by Genealogiese Instituut van Suid-Afrika op Stellenbosch

Getuies by doop: Willem Mulder en Anna Mulder

Leraar wat doop bedien het: Ds. L W LehmkuhlPetrus Jacobus "Piet" Cilliers en Martha Sophia "Sophie" VenterMan Petrus Jacobus "Piet" CILLIERS [3]
     Gebore: 28 Jun 1915 - Koegasputs, Griekwaland-Wes, dist Hay
     Gedoop: 30 Jan 1916 - Niekerkshoop, Kaap-Provinsie 25 26


    Oorlede: 14 Feb 1997 - Windhoek, Namibia


    Begrawe: 19 Feb 1997 - Windhoek, Namibia
  Gebruiker-ID: 3


     Vader: Jan Arnoldus "Jan" CILLIERS [23] (1887-1961)
     Moeder: Catharina Elizabeth "Kittie" VAN DER WESTHUIZEN [24] (1890-1944)


    Huwelik: 7 Mar 1947 - Windhoek, Namibia [MRIN:16]

   Ander Gade: Alida Hendrika Petronella "Alida" MULDER [4] (1921-1974) - (Geskei)
Vrou Martha Sophia "Sophie" VENTER [47]
     Gebore: 9 Jun 1927 - Humpata, Angola
     Gedoop: 
    Oorlede: 4 Apr 1997 - Windhoek
    Begrawe: - Windhoek
  Gebruiker-ID: 47


     Vader: Petrus Ignatius VENTER [101] (1893-1971)
     Moeder: Martha Sophia PRETORIUS [102] (1898-1971)

Kinders
1 V Barbara Neolene CILLIERS [112]
     Gebore: 26 Jun 1948 - Usakos Namibia
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 112
      Gade: Derrick CELLIERS [124] (1946-      )
      Huw: 3 Feb 1968 - Windhoek, Namibia [MRIN:43] 12 V Martha Sophia "Martie" CILLIERS [113]

     Gebore: 20 Mei 1950 - Usakos Namibia
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 11133 M Pieter Ignatius Labuschagne CILLIERS [114]

     Gebore: 28 Aug 1952 - Usakos Namibia
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1144 M Eben CILLIERS [115]

     Gebore: 26 Mar 1954 - Usakos Namibia
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 115
Doopnotas (Man)

Getuie by doop: Petrus Jacobus van der Westhuizen (Oupa)
Bron: Mikrofilm KD15, Genealogiese Instituut van SA (GISA), Stellenbosch


Sterftenotas (Man)

Ouderdom by afsterwe: 81 jaar 7 maande en 17 dae
Bronne


1 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

2 NG Gemeente : Die Paarl (Strooidak Gemeente), Koos S van der Walt, Milleniumregister Deel 3, Ongedokumenteerde Grafte vanaf 1810 (2001, Paarl
Koos S van der Walt) Aangetek. Datum: 23 Des 2007, bl20 no 6. Verwys. Datum: 23 Des 2007

3 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. c1 gedoop 9 Okt 1729. Getroud 10 Okt. 1751 met Susanna Malherbe en troude tweede keer op 11 Julie 1752 met Sara Rossouw. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

4 NG Gemeente : Die Paarl (Strooidak Gemeente), Koos S van der Walt, Milleniumregister Deel 3, Ongedokumenteerde Grafte vanaf 1810 (2001, Paarl
Koos S van der Walt) Aangetek. Datum: 23 Des 2007, Bl. 20 no 2. Verwys. Datum: 23 Des 2007 Cilliers, Petronella
Weduwee van Pieter
oorlede: 20 Feb 1822
Ouderdom by sterfte: 55 jaar, 11 maande en 29 dae.
Plek van sterfte: Ondekend.

5 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, SAG1 bl 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 3 Sep 2009. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

6 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

7 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

8 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, l. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

9 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 553, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

10 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 553, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

11 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 553, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

12 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 554, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

13 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2005

14 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaase Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellenbsoc) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 572, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 200 Verwys.-ID: 572

15 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaase Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellenbosch) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 573, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008

16 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl.564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 565

17 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008

18 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 574

19 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl.564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 575

20 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl.564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 576

21 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 575

22 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-c (1999, Protea Boekhuis, Stellenbocsh) Aangetek. Datum: 9 Okt 2008 ID: 576, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 9 Okt 2008 Verwys.-ID: 576

23 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl.564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

24 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

25 Doopregister van die NG Kerk op Niekerkshoop: 1915-1916, Ds. A van Zyl le Roux, Doopregister van die NG Kerk op Niekerkshoop: 1915-1916 (Filmrol no KD15) Aangetek. Datum: 29 Sep 2006 ID: 3, Inskrywing no 48. Bewaarplek: Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), Banghoekstraat 15, , Stellenbosch, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Verwys. Datum: 29 Sep 2006 Verwys.-ID: 3 Kind: Petrus Jacobus Cilliers
Vader: Jan Arnoldus Cilliers
Moeder: Catharina Elizabeth van der Westhuizen
Getuie: Petrus Jacobus van der Westhuizen (Oupa).

26 DoopseŽl, N. G. Kerk, Niekerkshoop, Noord-Kaap, DoopseŽl (30 Jan 1916, Doopregister van die NG Kerk, Niekerkshoop, Noord-Kaap) Aangetek. Datum: 30 Okt 2008 ID: 3. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za, Katalogusnommer:GISA KD 47. Verwys.-ID: 3. Kind: Johannes Jacobus Heyns
Vader: Alexander acobus Heyns
Moeder: Anna Maragretha Johanna Maria Steenkamp
Getuies: Johannes Jacobus Steenkamp
Alida Conelia van Kraaijenburg
Jan Valentyn van de Merwe
Martha Catharina van der Merwe

Leraar: Ds. W. Mrray

27 Stertekennis, Departement van Binnelandse Sake, Sterftekennis Aangetek. Datum: 14 Nov 2008 ID: 4. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 16 Hov 2008#

28 Geboortesertifikaat, Distriksregistrateur, Karibib, Suidwes-Afrika, Geboortesertifikaat (21 Mei 1957) Aangetek. Datum: 29 Sep 2006 ID: 1, 62/39. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 10 Okt 2008 Verwys.-ID: 1

29 Verkorte Geboortesertifikaat, Distriksregistrateur, Karibib, Suidwes-Afrika, Verkorte Geboortesertifikaat (21 Mei 1957
Distriksregistrateur, Karibib, Suiwes-Afrika
) Aangetek. Datum: 18 Jul 2008 ID: 1, Geboortesertifikaat. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 18 Jul 2008 Unie van Suid-Afrika
Verkorte geboortesertifikaat
Van: Cilliers
Voorname: Jan Arnoldus
Geboortedtum: Agt-en-twintigste September 1939
Geslag: Manlik
Distrik van geboorte: Usakos, distrik Kariib
Ras: Blanke
Inskrywingsnommer: 62/39

Uitgereik deur die distriksregistrateur van geboortes op Karibib, S. W. A. A 377567

Unie van Suid-Afrika
Verkorte Geboortesertifikaat
Uitgereik kragtens artikel 40 van Wet No. 17 van 1923

Gesertifiseer 'n ware uittreksel uit die geboorteregister van:-

Van: Cilliers
Voorname: Jan Arnoldus
Geboortedatum: Agt- en- twintigste September 1939
Geslag: Manlik
Distrik van Geboorte: Usakos, distrik Karibib
Ras: Blanke
Inskrywingsnommer: 62/39

30 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, DoopseŽl. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 18 Jul 2008. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

31 Huweliksertifikaat, N. G. Kerk, Grootte Kerk Gemeente, Kaapstad, Verkorte Huweliksertifikaat (24 Jan 1964) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008, No 230286. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 7 Okt 2008. Man: Van: Cilliers
Voorname: Jan Arnoldus
Vrou: Van: Van der Merwe
Voorname: Wilhelmina Jacoba
Datum van Huwelik: 11de Januarie 1964
Plek, distrik, Provinsie van huwelik: Kaapstad, Kaapstad, Kaap
Persoonsnommer: Man: 356 40119 Vrou: 404 124 724
Ras: Man: Blank Vrou: Blank
Ouderdom en datum ban geboorte: Man: 24 jaar 28 September 1939
Vrou: 28 jaar 10 Julie 1935
Op of sonder huweliksvoorwaardes: Op Huweliksvoorwaardes


Huwelksbevestiger: J.G.J. van Vuuren
Datum uitgereik: 24 Januarie 1964
Plek: Kaapstad
Ker: Ned. Geref. Kerk.

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia