Die Cilliers-Stamboom
Petrus Johannes CilliersMan Petrus Johannes CILLIERS [1048]

     Gebore: 11 Mei 1879
     Gedoop: 20 Jul 1879 - Britstown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1048


     Vader: Johannes Arnoldus CILLIERS [1038] (1841-1914)
     Moeder: Catharina Margaretha VAN WYK [1039] (1853-1913)


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Doopregister: G116/3/1

Op ouers se Sterftekennis


Petrus Johannes "Piet" CilliersMan Petrus Johannes "Piet" CILLIERS [1322]

     Gebore: 29 Des 1953 - Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1322


     Vader: Petrus Johannes CILLIERS [1082] (1918-1999)
     Moeder: Anna Magrietha COETZEE [1315] (1919-      )


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Inligting by Petus Johannes self verkr


Petrus Johannes "Piet" Cilliers en Engela Maria LE GRANGEMan Petrus Johannes "Piet" CILLIERS [51] 1

     Gebore: 9 Apr 1873 - Victoria-Wes, Kaap
     Gedoop: 25 Jun 1873 - Victoria-Wes, -Kaap
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 51


     Vader: Christiaan Johannes CILLIERS [35] (1850-1929) 2 3 4
     Moeder: Maria Margaretha Magdalena HEYNS [36] (1857-1940)


    Huwelik: 17 Des 1894 - Prieska, Kaap [MRIN:62] 5
Vrou Engela Maria LE GRANGE [175]

     Gebore: Ca. 1877
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 175


     Vader: P J LE GRANGE [176] (      -      )
     Moeder: 

Kinders
1 V Engela Maria CILLIERS [247]

     Gebore: 29 Nov 1895
     Gedoop: 5 Aprl 1896 - Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 2472 V Maria Margaretha Magdalena CILLIERS [248]

     Gebore: 18 Sep 1897
     Gedoop: 3 Okt 1897 - Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 2483 V Petronella Hernina Francina CILLIERS [331]

     Gebore: 22 Sep 1909
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 331
Geboortenotas (Man)

Sien doopnotas


Geboortenotas (Vrou)

Geboortedatum afgelei van huweliksinskrywing. Sy was 17 jaar op 17 Des 1894 met haar huwelik


Doopnotas vir Kind: Engela Maria CILLIERS [247]

Bron: Doopregister NG Kerkm Prieksa RA4/44-bl.1637


Algemene Notas vir Kind Engela Maria CILLIERS [247]

Bron: Doopregister NG Kerkm Prieksa RA4/44-bl.1637


Pierre CilliersMan Pierre CILLIERS [158] 6

     Gebore: 1703 7
     Gedoop: 10 Nov 1703 - Paarl, Drakenstein, Kaap 7
    Oorlede: Voor 1812 7
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 158


     Vader: Josuť CILLIERS [117] (Ca. 1667-Ca. 1721) 8 9 10
     Moeder: Elizabeth COUVRET [118] (1675-Ca. 1743) 11Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop 7

ē Beroep 7
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Volgens Drakenstein Boek 1 van die Paarlse Heemkring
Huwelike vanaf 1717 tot 1749 en Dope vanaf 1694 tot 1732


Pieter CILLIERSMan Pieter CILLIERS [163]

     Gebore: 
     Gedoop: 16 Aug 1711 - Stellenbosch, Kaap 13
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 163


     Vader: Josuť CILLIERS [117] (Ca. 1667-Ca. 1721) 8 9 10
     Moeder: Elizabeth COUVRET [118] (1675-Ca. 1743) 11Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Pieter CilliersMan Pieter CILLIERS [544] 14

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 544


     Vader: Stephanus CILLIERS [538] (Ca. 1872-      ) 14
     Moeder: Annie RETIEF [539] (      -      ) 14


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Dr Pieter CilliersMan Dr Pieter CILLIERS [529] 14

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 529


     Vader: Andries Carel CILLIERS [523] (1827-Ca. 1889) 14
     Moeder: Anna Aletta EKSTEEN [524] (      -Ca. 1896) 14Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Beroep

Mediese dokter
Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564


Pieter Charl CilliersMan Pieter Charl CILLIERS [558] 15

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 558


     Vader: Jan DaniŽl CILLIERS [556] (1816-1887) 14
     Moeder: Anna Maria Susanna ROSSOUW [557] (      -      ) 16


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 564
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Pieter GabriŽl CilliersMan Pieter GabriŽl CILLIERS [427]

     Gebore: 15 Mar 1812 17
     Gedoop: 26 Apr 1812 - Paarl 18
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 427


     Vader: Johannes Francois CILLIERS [367] (1784-      ) 19
     Moeder: Anna Magdalena ROSSOUW [368] (      -      ) 20


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Geboortenotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Pieter Ignatius Labuschagne CilliersMan Pieter Ignatius Labuschagne CILLIERS [114]

     Gebore: 28 Aug 1952 - Usakos Namibia
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 114


     Vader: Petrus Jacobus "Piet" CILLIERS [3] (1915-1997)
     Moeder: Martha Sophia "Sophie" VENTER [47] (1927-1997)


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders
Bronne


1 Huweliksregister, Ned. Gerf. Gemeente Swartland, Malmesbury, Huweliksregister van die Ned. Geref. Gemeente Swartland, Malmesbury (10 Feb 1835) Aangetek. Datum: 30 Aug 2009, GISA Ned Gerf Kerk Registers 1878- Filmrol 5-301902. Bewaarplek: Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), Banghoekstraat 15, , Stellenbosch, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Verwys. Datum: 30 Aug 200

2 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C.C.de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families (A A Balkema, Kaapstad en Rotterdam, 1981) Aangetek. Datum: 9 Jul 2008.

3 N G Kerk Agrief, Kaapstad, N G Kerk Agrief, Kaapstad, Doopregisters, Huweliksregisters, Lidmaatregisters
Doderigisters
Doopregisters
Huweliksregisters
Lidmaatregisters.

4 Genealogiese Publikasies (2), Heese, J A en Lombard, R T J(GISA, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters (SAG), Genealogiese Publikasies (2).

5 NG Kerk Prieska, Registers 1878-1902 GISA 5-307 Rol 93 van 134 rolle, NG Kerk Prieska, NG Kerk Registers, Prieska 1878-1902, Bl 272. Bewaarplek: Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA), Banghoekstraat 15, , Stellenbosch, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Verwys. Datum: 31 Des 2007. Bruidegom Petrus Johannes Cilliers, 22 jaar, jonkman
Beroep: Veeboer
Woonplek: Haakskeen
Bruid: Engela Maria le Grange, 17 jaar, jongedogter
Woonplek: Blaauwbosch
Getroud: 17 Des 1894
Vaders het toestemming gegee: CJ Cilliers en PJ le Grange
Huweliksbevestiger: ds. R van Niekerk

6 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

7 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

8
HUGENOTE-VERENIGING VAN SUID-AFRIKA, Mariana Olivier, Die B_Geslag van die Cellier-familie (BULLETIN 36 van 1999
) Aangetek. Datum: 10 Jul 2008 ID: 117. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za.

9 Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, C. C. de Villiers en C. Pama, Geslagsregisters van Ou Kaapse Families Aangetek. Datum: 28 Aug 2008, bl 135. Verwys. Datum: 28 Aug 2008

10 SAG1, J. A, Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008 ID: 117, Bl 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008. Josuť Cellier, gebore ca 1677. Hy kom in die loop van 1700 in die Kaap vanaf OrleŠns met sy vrou, Elisabeth Couvret, per Reygersdaal aan. Volgens Boucher is Josuť Celliers moontlik die seun van Josuť Celliers en sy vrou, Judith Rouilly. Hierdie egpaar het 'n seun, Nicolaas, in die kerk te Bazoches-en-Dunois laat doop. Volgens Boucher kom die berigte Etienne Barbier ook van Bazoches-en-Dunois. Toe Etienne Barbier in 1739 voor die gereg moes vlug, het hy by die weduwee van Josuť Celliers tydelike skuiling gevind. Celliers het sy plaas OrleŠns genoem. Hy is daar in Oktober 1721 oorlede. Hy is in Frankryk met Elisabeth Couvret getroud.

11 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Stellenbosch) Aangetek. Datum: 7 Okt 2008 ID: 118, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 24 Okt 2008 Verwys.-ID: 118

12 Plmkronieke No 1, NG Moedergemeente, Stellenbosch, Annale van die N G Moedergemeente Stellenbosch No 1
G2 4/1 Doopregister 1688-1732
Aangetek. Datum: 26 Okt 2008 ID: 163, Bl 62. Verwys. Datum: 26 Okt 2008 Verwys.-ID: 163

13 Palmkronieke No 1, NG Moedergemeente, Stellenbosch, Annale van die N G Moedergemeente Stellenbosch No 1
G2 4/1 Doopregister 1688-1732
(30.9.2004 G2 4/1 Doopregister 1688-1732
(en enkele ander inskrywings) met vertolking deur Ockert Malan & Lorna Newcomb
Uitgegee deur Die Genootskap vir die Kerkversameling onder beskerming van Die Kerkraad van die N G Moedergemeente Stellenbosch
2004
ISBN 0-9584832-1-3
) Aangetek. Datum: 20 Okt 2008 ID: 163, Bl 62. Verwys. Datum: 26 Okt 2008 Verwys.-ID: 163 G2 4/1 Doopregister 1688-1732
Bl.62
Datum gedoop: 16 Aug 1711
Vader: Josua Seillier
Moeder: Lysbet Couvre
Getuies: Pieter Mouj en Maria Lombard. Pieter (Pierre) Mouj, wewenaar en sy twee dogters, Marie en Jenne, het in 1699 aan boord van die skip, Donkervliet, in die Kap aangekom, volgens C.G. Botha se boek, Kaapse Hugenote (bl. 97). Hy het in Drakenstein geboer.

14 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2008

15 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 6 Okt 2008

16 SAG 1, J. A. Heese en R. T. Lombard, Suid-Afrikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 4 Okt 2008 ID: 361, Bl. 564. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 5 Okt 2005

17 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 208. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

18 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

19 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaase Geslagregister Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 14 Okt 2008 ID: 567, Bl. 364. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 14 Okt 2008 Verwys.-ID: 367

20 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 20o8. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia